19 listopada 2015
XVIII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XVIII sesja Rady MIasta Katowice odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XVIII sesja Rady MIasta Katowice odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej .

Porządek obrad sesji.

Porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.