18 czerwca 2015
XII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. o godz.11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad.

Porządek obrad wraz ze zmianami.