13 stycznia 2015
V sesja Rady Miasta Katowice (28 stycznia 2015r.)
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Pani Krystyna Siejna zaprasza na posiedzenie V sesji Rady Miasta Katowice, które odbędzie się w dniu 28.01.2015r.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że V sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad sesji

Porządek obrad ze zmianami wynikającymi z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym

Proponowane zmiany do porządku obrad V sesji