Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 14.02.2017 r. (s.315, godz.13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2016 r.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska: zadania realizowane przez Cmentarz Komunalny:
  a) Planowanie potrzeb w zakresie cmentarnictwa.
  b) Kontrola nad bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci na terenie cmentarzy i pozostałych mogił.
  c) Planowanie i wykonywanie remontów miejsc pamięci na terenie cmentarzy.
  Radni prowadzący:  Jacek Piwowarczuk, Dariusz Łyczko
 5. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Państwa  B_____ D_____, W______ S_____ oraz S_____ i B________ P____ na Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice  (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 3.01.2017 r. (s.315, godz.13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej: nadzór merytoryczny nad działalnością Żłobka Miejskiego.
  Radni prowadzący:  Adam Skowron, Barbara Wnęk
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
 5. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana A____ A_____ na działania  Dyrektora KZGM w Katowicach oraz Dyrektora MZUiM w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Państwa H____  i J____ J_____ na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie kolejnej skargi Pani U_______  M_________ na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań" w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia  skargi Państwa: B__ D__, W__ S___ oraz S___ i B___ P____ na Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice  (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 29.11.2016 r. (s.315, godz.13.30):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dodatkowego posiedzenia Komisji w dniu 26.10.2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8.11.2016 r.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich -Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Targowisk Miejskich.
  Radni prowadzący: Jacek Piwowarczuk, Barbara Wnęk  
 5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r.
 6. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana B_________   S_________ na  Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
   Zespół kontrolny: Maciej Biskupski, Adam Skowron
  2. Pismo Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz Prezesa Oddziału ZNP w Katowicach dot. wycofania skargi na Prezydenta Miasta Katowice  (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana A____  A______  na  działalność KZGM w Katowicach oraz MZUiM w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Państwa J____ i H_____  J______ na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia kolejnej skargi Pani U____  M_____ na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań’ w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  6. Informacja Sekretarza Miasta dotycząca  działań Wydziału Promocji UM Katowice, w zakresie zmian w zapisach umów na wykonanie świadczeń promocyjnych.-dw. Komisji.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 8.11.2016 r. (s.315, godz.13.30):

I.   DRUGA CZĘŚĆ DODATKOWEGO POSIEDZENIA Z DNIA 26.10.2016 r.

 1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie finansowania ze środków publicznych festiwalu „Serialis".
  Radni prowadzący: Dariusz Łyczko, Barbara Wnęk.
 2. Wystąpienie pokontrolne dot. samorządowej instytucji kultury "Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. K. Bochenek"-dw. Komisji  (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.


II   PORZĄDEK POSIEDZENIA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 8.11.2016 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 11.10.2016 r.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Budynków i Dróg – Gospodarka Lokalami Mieszkalnymi -Prowadzenie gospodarki mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, uchwalone przez Radę.
  Radni prowadzący: Adam Skowron, Damian Stępień
 4. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani S____ G_____  na  działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skarg Pani W___ W____  na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana B_________ S_______ na  Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz Prezesa Oddziału ZNP w Katowicach, na  Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

                 _____________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 26.10.2016 r. (s.701 -Rynek 1, godz.9.00):
(posiedzenie dodatkowe)


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Kontrola wydatkowania środków publicznych przez Dyrektora Instytucji Kultury- Katowice Miasto Ogrodów oraz Prezydenta Miasta Katowice w zakresie finansowania ze środków publicznych festiwalu „Serialis".
  Radni prowadzący: Dariusz Łyczko, Barbara Wnęk
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

                  _____________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 11.10.2016 r. (s.315, godz.13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego – wzmacnianie narzędzi ochrony krajobrazu.
  Radni prowadzący: Maciej Biskupski,  Dariusz Łyczko
 4. Sprawy różne.
  1. Wniosek o przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków publicznych przez Dyrektora Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów oraz Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana Z__ P___  z dnia 5.7.2016 r. dotyczącej działań Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani M__ B___  reprezentowanej przez adwokata Wojciecha Wierzbickiego;  z dnia  22.7.2016 r. dotyczącej  niewłaściwych działań Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi, złożonej przez współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mikołowskiej ___ , na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani U___ M____  na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  6. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani S__ G____  na  Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  7. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani W__ W__ na Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  8. Informacja dot. rozliczenia finansowego zadań inwestycyjnych Strefy Rondo-Rynek - d/w Komisji. (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.


                 _____________________
                        


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 30.8.2016r. (s.315, godz.13.30):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych:Strefa „Rondo–Rynek".
  Radni prowadzący: Maciej Biskupski,
    Adam Skowron.
 4. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie  skargi Pana   J___ G___ i Pani  E___ S______ na pracownika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie  skarg Pana   F____ K____ na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana   Z____P____ na działalność Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi radcy prawnego Pana  Mariana Widery, złożonej w imieniu mocodawców- współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mikołowskiej ___ , na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi adwokata Pana Wojciecha Wierzbickiego, złożonej w imieniu mocodawcy- Pani M___  B____ , na Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  6. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani U___ M____  na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  7. Odpowiedź na zapytanie dotyczące sprzedaży gadżetów w trakcie turnieju WTA Katowice Open - do wiadomości Komisji.
  8. Odpowiedź na zapytanie dotyczące działalności firmy Babolat Polska (korty tenisowe) oraz Scorpion sp. z o.o. na terenie ORW Bugla- do wiadomości Komisji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

              _____________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 12.7.2016r. (s.315, godz.13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza działalności Prezydenta Miasta w okresie grudzień 2015 r. -czerwiec 2016 r.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska - Udzielanie dotacji celowej z tytułu zmiany systemu grzewczego, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest.
  Radni prowadzący: Adam Skowron, Barbara Wnęk
 5. Sprawy różne.
  1. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skarg Pana   F____ K____  na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

               _____________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 7.6.2016 r. (sala 315, godz. 13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w  sprawie absolutorium za 2015 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Promocji -Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
  Radni prowadzący: Adam Skowron, Barbara Wnęk
 5. Sprawy różne.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                  _____________________
               Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 10.5.2016 r. (sala 315, godz. 13.30): 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury–Nadzór merytoryczny nad Miejskim Domem Kultury „Południe”. (podstawy prawne);  (sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2015 rok).
  Radni prowadzący: Patrycja Grolik,  Adam Skowron.
 4. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie  skargi Pani   E____ W____ na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani  B____H____  na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skarg  Pani  B____M____  na działania Dyrektora i Wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. -do wiadomości
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

                   _____________________

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 12.4.2016 r. (sala 315, godz. 13.30):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza wykonania zadań społeczno - gospodarczych w 2015 r.
  1. [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku.
 4. Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2015 r.
  1. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
  2. [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015.
 5. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej - Koordynacja udzielanej przez miasto Katowice pomocy osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej.
  Radni prowadzący: Dariusz Łyczko, Jacek Piwowarczuk
 6. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani  Ewy Kołodziej Poseł na Sejm RP z dnia 3.02.2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani  B____H____  z dnia 5.02.2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana  C____C____  z dnia 3.03.2016 r. na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skarg  Pani  B____M____  na działania Wicedyrektora (pełniącego zastępstwo za Dyrektora) Młodzieżowego Domu Kultury  w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani   E____ W____  z dnia 14.03.2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


                   _____________________UWAGA !  DODATKOWE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 30.03.2016 r. (pok. 204, godz. 15.00):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana J___ P___ Ż____ z dnia 31.1.2016 r. na działania Naczelnika Wydziału Geodezji (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.


                     _____________________
Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2016 r. (sala 315, godz. 13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Edukacji-Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
  Radni prowadzący: Maciej Biskupski, Adam Skowron
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Rady Miasta (organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Katowice).
  Radni prowadzący: Jacek Piwowarczuk, Barbara Wnęk
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pani  B__ T___  z dnia 28.01.2016 r. na działania Dyrektora KZGM  (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana  J____Ż____  z dnia 31.01.2016 r. na działania Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani  E____K____  z dnia 3.02.2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani  B____H____  z dnia 5.02.2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skarg Pani  B__   M___  na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  6. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana  C__   C___  z dnia 3.03.2016 r. na działania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach (przekazano do skrytek i wysłano pocztą elektroniczną).
  7. Odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący uwzględnienia możliwości głosowania internetowego w procedurze Budżetu Obywatelskiego.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                   _____________________
Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 2.2.2016 r. (sala 209, godz. 13.30): 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta  Katowice w 2015 r.
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań związanych z Budżetem Obywatelskim (załącznik a), (załącznik b).
  Radni prowadzący: Maciej Biskupski, Damian Stępień.
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skarg Pana Z__ P__ na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani  B__ T___  z dnia 28.01.2016 r. na działania Dyrektora KZGM (wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


_____________________
Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 12.01.2016 r. (sala 315, godz. 13.30):


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Sportu i Turystyki -Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez ustalanie w planach miasta zadań w zakresie sportu, określanie zasad i sposobów ich realizacji, zgodnie z przyjętymi przez Radę kierunkami działania miasta w zakresie sportu – Sport Osób Niepełnosprawnych.
  Radni prowadzący: Dariusz Łyczko, Maciej Biskupski.

 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pani K_ S_ z dnia  30.10.2015 r .na działania Dyrektora KZGM  w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana  Z_P_ na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice  i pracowników Urzędu Miasta Katowice  (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Odpowiedź Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2015 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej, dotyczący skargi:  A__G__, A__J__,A__M__,U__K.-(rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).- do wiadomości członków Komisji.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia

_____________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 01.12.2015 r. (sala 315, godz. 13.30) 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta w II półroczu 2015 r.
 4. Analiza działalności Prezydenta Miasta w okresie lipiec - listopad 2015 r.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
 6. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pani I__ B__  z dnia  7.10.2015 r .na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 49 w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani K__S__ z dnia 30.10.2015r. na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Multidekor sp. z o.o. sp. k., kierowane do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  w Katowicach, w sprawie przetargu nieograniczonego na "Montaż dostarczonych iluminacji świąteczno-noworocznych na terenie miasta Katowice" - do wiadomości członków Komisji, (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
  4. Pismo Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach kierowane do  Multidekor sp. z o.o. sp. k., w sprawie przetargu nieograniczonego na "Montaż dostarczonych iluminacji świąteczno-noworocznych na terenie miasta Katowice"- do wiadomości członków Komisji, (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

_____________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 10.11.2015 r. (sala 315, godz.13.30)


 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
  Radni prowadzący: Patrycja Grolik, Dariusz Łyczko
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta w zakresie Budżetu Obywatelskiego.
  Radni prowadzący: Maciej Biskupski, Damian Stępień
 5. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi A_G_, A_J_, A_M_, U_K_ z dnia 25.08.2015 r .na działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pana M__G__ z dnia 6.10.2015 r. na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice "Zdrowe Osiedla" z dnia 5.08.2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  4. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pana W__ Ł__ z dnia 16.09.2015 r .na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z realizacją zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani I__B__ z dnia 7.10.2015 r. na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 49 w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


_______________________Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 13.10.2015 r. (sala 315, godz.13.30):

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Geologii i Górnictwa
  Radni prowadzący: Dariusz ŁYCZKO, Jacek PIWOWARCZUK
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji + załącznik do informacji
  Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Patrycja  GROLIK
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pani Z__B__ z dnia 10.07.2015 r. na działania Wiceprezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s rozpatrzenia skargi Pana R__H__ z dnia 11.07.2015 r. na niepodjęcie działań przez Prezydenta Miasta Katowice oraz niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.(rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s skargi Pana Z__P__na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  4. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s rozpatrzenia skargi Pana J__M__z dnia 23.08.2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z organizacją festiwalu "Tauron Nowa Muzyka 2015". (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  5. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w/s rozpatrzenia skargi Pani B__M__ z dnia 27.07.2015 r. na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  6. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Państwa A__G__, A__J__, A__M__, U__K__ z dnia 25.08.2015 r. na  działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  7. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana W__Ł__ z dnia 16.09.2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  8. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice "Zdrowe Osiedla" z dnia 5.08.2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną),
  9. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__G__ z dnia 06.10.2015 r. na działania Straży Miejskiej w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji i wysłano pocztą elektroniczną).
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia.


___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 1.09.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez  Dom Dziecka "Tęcza".
  Radni prowadzący: Dariusz ŁYCZKO, Maciej BISKUPSKI
 4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Koordynatora Projektów EBI i CEB.
  Radni prowadzący: Patrycja GROLIK, Adam SKOWRON
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pani K__ S__ z dnia 17 czerwca 2015 r. na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana A__O__z dnia 9 lipca 2015 r. na niewłaściwe działania Dyrektora Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana R__ H__  z dnia 11 lipca 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Straży Miejskiej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani Z__ B__  z dnia 10 lipca 2015 r. na działania Wiceprezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana Z____P___ na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  6. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani B____M___ z dnia 27 lipca 2015 r na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  7. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana J___M___ z dnia 23 sierpnia 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice.(rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.   
             ___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 14.07.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza działalności Prezydenta Miasta w okresie luty-czerwiec 2015 r.
 4. Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta Katowice w I półroczu 2015 roku.
 5. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Transportu w zakresie transportu drogowego.
  Radni prowadzący: Adam SKOWRON, Barbara WNĘK
 6. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.(Załącznik nr 1)(Załącznik nr 2) (Załącznik nr 3) (Załącznik nr 4) (Załącznik nr 5) (Załącznik nr 6) (Załącznik nr 7) (Załącznik nr 8) (Załącznik nr 9) (Załącznik nr 10) (Załącznik nr 11)
  Radni prowadzący: Patrycja GROLIK, Maciej BISKUPSKI
 7. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pani I__ M__- H__ i Pana P__ H__ z dnia 11 maja 2015 r. na działania p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana B__ W__ na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną).
  3. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pani W__ W__ na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  4. Pismo Pani K_S_ z dnia 17 czerwca 2015 r. noszące znamiona skargi na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną).
  5. Pismo Pana A_O_ z dnia 9 lipca 2015 r. noszące znamiona skargi na działania Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną).
  6. Pismo ws. skargi z dnia 18.04.2015 r. na działania Straży Miejskiej w Katowicach - do wiadomości Komisji.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.         
              ___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 8.06.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2014 rok dla Prezydenta Miasta Katowice:
  1. [DS-134/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok wraz z autopoprawką.
  2. [DS-131/15] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2014.
  3. Opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
  5. Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą przedmiotowego sprawozdania.
  6. [DS-232/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
 4. Radni prowadzący: Patrycja GROLIK, MACIEJ BISKUPSKI
 5. Sprawy różne.
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana T__ P__ z dnia 18.04.2015 r. na niewłaściwe działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną).
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z dnia 11 maja 2015 r. na p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani W__ W__ na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana B__ W__ na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy Komunalnych. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.
           ___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Miejski Dom Kultury "Ligota".  (materiał informacyjny rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO
 4. Radni prowadzący: Damian STĘPIEŃ, MACIEJ BISKUPSKI
 5. Sprawy rózne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana M__ B__ z dnia 13.03.2015 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  2. Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana S__ K__ z dnia 26.03.2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 r. na działania Straży Miejskiej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia

___________________________

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 14.04.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014 r.
 4. Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2014 r.
 5. Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO
 6. Sprawy rózne:
  1.  Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana K__ O__ z dnia 25.02.2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)  
  2.  Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana N__ W__ z dnia 9.02.2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  3.  Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Stowarzyszenia "Bogucice - kierunek przyszłość"  z dnia 3.03.2015 r. na niepodjęcie przez Prezydenta Miasta Katowice skutecznych działań zwiększajacych frekwencję wyborczą do Rad Jednostek Pomocniczych. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  4.  Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pani J__ M__ z dnia 3.01.2015 r. na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)  
  5.  Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 13 marca 2015 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  6.  Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana S__ K__ z dnia 26 marca 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.
             ___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 17.03.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Maciej BISKUPSKI
 4. Radni prowadzący: Adam SKOWRON, Damian STĘPIEŃ
 5. Sprawy różne:
  1. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana N__ W__ z dnia 9 lutego 2015 r. na działalność Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana K__ O__ z dnia 25 lutego 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.  (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia "Bogucice - kierunek przyszłość" z dnia 3 marca 2015 r. na Prezydenta Miasta Katowice w związku z niepodjęciem skutecznych działań zwiększajacych frekwencję wyborczą. (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
  4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani J__ M__ z dnia 3 stycznia 2015 r. na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  (rozdano do skrytek członków Komisji + wysłano pocztą elektroniczną)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

___________________________


UWAGA!!! Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17.02.2015 r. odbędzie się w sali 315 UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4 o godz. 10:00.

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 17.02.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Radni prowadzący: Dariusz ŁYCZKO, Jacek PIWOWARCZUK
 4. Radni prowadzący: Adam SKOWRON, Maciej BISKUPSKI
 5. Sprawy różne:
  1. Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana J__ M__ z dnia 22.12.2014 r. na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice i pracowników Urzędu Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji)
  2.  Pismo Prezydenta Miasta zawierajace stanowisko ws. skargi Pana M__ B__ z dnia 12.12.2014 r. na niewłaściwe działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

___________________________


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 13.01.2015 r.:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
 3. Sprawy rózne:
  1. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 12 grudnia 2014 r. na Dyrektora Szkoły Podstwowej nr 34 w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji)
  2. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana J__ M__ z dnia 22 grudnia 2014 r. na pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice oraz Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji)
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

___________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 30.09.2014 r.:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Krystyna PANEK
 3. Radni prowadzący: Witold WITKOWICZ, Stanisława WERMIŃSKA
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2010-2014.
 5. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 15.07.2014 r.
  2. Pismo w sprawie skargi Pana S__ D__ z dnia 24 lipca 2014 r. na niewłaściwe działania Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach (rozdano do skrytek członków Komisji).
  3. Pismo w sprawie skargi Pana M__ Ch__ z dnia 28 lipca 2014 r. na niewłasciwe działania Prezydenta Miasta Katowice (rozdano do skrytek członków Komisji).
  4. Pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi Pana M__W__ na pracowników Sekcji ds. Bezdomnych MOPS w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji).
  5. Pismo dotyczące wyników kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli w Wydziale Gospodarki Mieniem w sprawie mozliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. (rozdano do skrytek członków Komisji).
 6. Wolne wnioski.


Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 26.08.2014 r.:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO 
 3. Radni prowadzący: Witold WITKOWICZ, stanisłąwa WERMIŃSKA, Krystyna PANEK
 4. Sprawy rózne.
  1. Skarga Pana S__ D__ z dnia 24 lipca 2014 r. na Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. (rozdano do skrytek członków Komisji)
  2. Skarga Pana M__ Ch__ z dnia 28 lipca 2014 r. na Prezydenta Miasta Katowice. (rozdano do skrytek członków Komisji)
  3. Pismo Pana M__ W__ z dnia 21.08.2014 r. dotyczące działań pracowników MOPS w Katowicach oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice - do wiadomości Komisji (rozdano do skrytek członków Komisji)
 5. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png  

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice