Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Organizacyjna

Komisja Organizacyjna

KOMISJA ORGANIZACYJNA

Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 31.1.2017 r. godz. 11:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 13 grudnia 2016 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej za rok 2016 oraz z pracy Rady Miasta Katowice za rok 2016.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 13.12.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 listopada 2016 r.
4. Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na 2017 r.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 22.11.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 października 2016 r.
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 25.10.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Organizacyjnej w dniach 8 września 2016 r. oraz 13 września 2016 r.
4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.



Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 13.9.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej. z dnia 26.7.2016 r.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 8.9.2016 r. godz. 12:00 w pok. 315 (posiedzenie dodatkowe)


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Omówienie porządku obrad uroczystej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 9 września 2016 r. z okazji 25. rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Kolonia oraz opiniowanie projektów stanowisk i ew. projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 26.7.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 28.6.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 23.5.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 24.5.2016 r. (uroczysta) oraz 25.5.2016 r. (robocza) i opiniowanie projektów uchwał.
5. Informacja o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia w 2016 r.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 26.4.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 5.4.2016 r.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.



Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 5.4.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 1.3.2016 r.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 1.3.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26 stycznia 2016 r.
4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 26.1.2016 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 15 grudnia 2015 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej za rok 2015. oraz sprawozdania z pracy Rady Miasta Katowice za 2015 r.    
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 15.12.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 24 listopada 2015 r.
4. Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na rok 2016.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 24.11.2015 r. godz. 12:00 w pok. 315

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 27.10.2015 r.
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 27.10.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 15.9.2015 r.
4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych.
5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.

6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 15.9.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28.7.2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 28.7.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23.6.2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30.7.2015 r.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
  1. Odpowiedź na wnioski Komisji z dnia 23.06.2015 r. w sprawie przeanalizowanie sytuacji własnościowo-prawnej placu (skweru) przed kościołem parafialnym w Dąbrówce Małej oraz obiektu zielonego poł. w rejonie stawu Janina.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 23.6.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26.5.2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 26.5.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.         

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 28.4.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 31 marca 2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia. 


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 31.3.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 3 marca 2015 r.
 4. Informacja o wyborach do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia w 2015 r.
 5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                      

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 3.3.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 27 stycznia 2015 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                      

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 27.1.2015 r. godz. 13:00 w pok. 315

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 16 grudnia 2014 r.
 4. Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na rok 2015.
 5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice wraz z opiniowaniem projektów uchwał:
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 16.12.2014 r. godz. 11:00 w pok. 203a


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Katowice oraz jej komisji.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta KAtowice w dniu 17.12.2014 r., w tym zmiany w porządku obrad wraz z opiniowaniem projektów:
  1. [DS-311/14] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Park Antona Uthemanna'
  2. [DS-312/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Skwer Husarii Polskiej'
  3. [DS-313/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Skwer Natalii Piekarskiej-Ponety'
  4. [DS-314/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Skwer Karlika z Kocyndra'
  5. [DS-319/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice 'Żołnierzy Wyklętych'.
  6. [DS-17/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png

___________________________



KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu 28.10.2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych za 2013 rok i na koniec kadencji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej w kadencji 2010 – 2014.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 14.10.2014 r.
 6. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29.10.2014 r.
  1. [DS-256/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2010-2014 r.
  2. [DS-269/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice.
  3. [DS-270/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 10 Dąb
  4. [DS-284/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wzniesienia i lokalizacji pomnika Alpinistów z Klubu Wysokogórskiego w Katowicach, którzy w górach zostali na zawsze.
  5. [DS-287/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany lokalizacji pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z pl. Wolności w Katowicach na cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej, usytuowany na terenie parku im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Kościuszki w Katowicach.
  6. [DS-299/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi DARBUT Sp. z o.o.
  7. [DS-293/14] projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka oraz nr 14 Dąbrówka Mała
  8. [DS-294/14] projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
  9. [DS-303/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy 'Sławomira Skrzypka'.
 7. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu  14.10.2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 9.9.2014 r.
 4. Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy.
 5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 15.10.2014 r.
  1. [DS-244/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 7 Załęże
  2. [DS-245/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 12 Koszutka.
  3. [DS-246/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała
  4. [DS-249/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Skwer Haliny Lerman'
  5. [DS-250/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 'Skwer Księdza Jana Machy'
  6. [DS-273/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia ICLEI Local Governments for Sustainability.
 6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Organizacyjnej w dniu  9.9.2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 29.7.2014 r.
 4. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 10.9.2014 r.


 5. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.


linia-pozioma.png


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice