Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Kultury, Promocji i Sportu

Komisja Kultury, Promocji i Sportu

KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.02.2017 r., (godz.13.00):
posiedzenie w siedzibie Filharmonii Śląskiej (Katowice, ul. Sokolska 2)


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Filharmonia Śląska – działalność, plany, wydarzenia.
 5. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Katowicach - działalność, plany (upowszechnianie muzyki, edukacja muzyczna w szkołach i dzielnicach).
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski.linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 9.01.2017 r., (s.315, godz.13.00):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Działalność i plany MHK, Galeria Szyb Wilson, BWA.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za rok 2016.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
  1. prezentacja multimedialna dot. działań, dokonań i dalszych planów {oh!} Orkiestry Historycznej.
  2. informacja dotycząca oddania do użytku budynku C4. -dw. Komisji.
  3. informacja dotycząca działań podjętych w sprawie uruchomienia lodowiska JANTOR II. -dw. Komisji.
  4. informacja dotycząca lodowiska JANTOR II i lodowiska przy ul. Bielskiej 1a. -dw. Komisji.
 8. Wolne wnioski.linia-pozioma.pngPorządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 5.12.2016 r., (s.315, godz.13.00):


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Ocena funkcjonowania przestrzeni katowickiego rynku – podsumowanie rocznej  działalności.
 5. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  1. [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
  2. [DS-736/16] Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
  3. [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  4. [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2017.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-740/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej  i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach"
 8. Sprawy różne.
  1. Pismo klubów dot. dostępności godzin na lodowiskach w mieście Katowice (rozdano członkom Komisji) -dw. Komisji.
 9. Wolne wnioski.
linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14.11.2016 r., godz.13.00:
Posiedzenie wyjazdowe- Park „Zadole”-ORW Zadole, ul. Wczasowa 8 w Katowicach

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Stan zaawansowania prac związanych z budową trzech krytych, miejskich basenów w Katowicach.
 5. Przyszłość parku „Zadole” - inwestycje, działania rewitalizacyjne, stan infrastruktury parkowej, w tym skateparku. (informacja Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej), (informacja Dyrektora MOSiR).
 6. Przygotowania do akcji „Zima w mieście”: informacja Wydziału Kultury, informacja Wydziału Sportu i Turystyki i MOSiR.
 7. Dyskusja nad wstępnym projektem planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2017 rok.
 8. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-720/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach"
 9. Sprawy różne.
  1. Pismo Fundacji SILESIA PRO ACTIVE dotyczące uwzględnienia w budżecie Katowic współorganizacji PKO Silesia Marathon. -dw. Komisji.
 10. Wolne wnioski.


linia-pozioma.pngPorządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 17.10.2016 r. (s.315, godz.13.00):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. GKS Katowice jako klub wielosekcyjny, plany budowy stadionu miejskiego. Ocena współpracy klubów piłkarskich GKS Katowice i Rozwoju Katowice.
 5. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  1. [DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
  2. [DS-657/16] Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  3. [DS-658/16] Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku.
  4. [DS-659/16] Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku.
  5. [DS-660/16] Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  6. [DS-674/16] Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016r.
  7. Uchwała Nr 4200/III/159/2016 z dnia 15 września 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź na wniosek radego Aleksandra Uszoka dot. przekazania informacji i dokumentów związanych z badaniem potrzeb szkoleniowych dla Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
  2. Informacja o wyniku wyborów do Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach.
 8. Wolne wnioski.linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 5.09.2016 r. (s.315, godz.13.00):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego –plany operatora, wyniki, kalendarz imprez.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.7.2016r. (s.315, godz.13.00):

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Miejskie konkursy ofert na zadania w zakresie kultury i sportu – liczby, procedury i możliwość ich usprawnienia.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-638/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice uchylającej uchwałę w sprawie współfinansowania i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021.
 6. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź na zapytanie dot. możliwości przystosowania jednego z basenów miejskich do uprawiania skoków do wody - d/w Komisji.
  2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. ratowników wodnych na obiektach MOSiR - d/w Komisji
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.pngPorządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.6.2016r.
(ok. godz.12.30)

Posiedzenie wyjazdowe na terenie filii Muzeum Historii Katowic–Dział Etnologii Miasta - Katowice, ul. Rymarska 4.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.+ informacja MOSiR.
 4. Przygotowanie do akcji „Lato w mieście”. + załącznik 1załącznik 2
 5. Wizytacja filii Muzeum Historii Katowic – Galeria „Magiel”. Działalność,  udostępnione zbiory, funkcjonowanie działu Etnologii Miasta, promocja Nikiszowca.
 6. Przygotowanie i funkcjonowanie obiektów MOSiR, udostępnionych w sezonie letnim.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-613/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.pngPorządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 11.05.2016r.
Posiedzenie wyjazdowe na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 46 A.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu + informacja z MOSiR.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach.
 5. Informacja Prezydenta Miasta na temat klas sportowych w katowickich szkołach.
 6. Wizytacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – działalność, obiekt, plany na przyszłość.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.3.2016.AM z dnia 21.03.2016r. o podjęcie współpracy z zarządem województwa śląskiego w celu poprawienia infrastruktury parkingowej w katowickiej Strefie Kultury oraz podjęcie działań zmierzających do zapewnienia większej liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu siedziby Muzeum Śląskiego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
  2. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 9. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.04.2016r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Funkcjonowanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Rekrutacja, dostępna baza sportowa, dyscypliny sportowe.
 5. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 21.03.2016r.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Muzeum Śląskie, Strefa Kultury, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – wizytacja obiektów, podsumowanie działalności przedmiotowych obiektów w nowej lokalizacji. (Sprawozdanie NOSPR) (Sprawozdanie Muzeum Śląskie)
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png


Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 8.02.2016r.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Stan przygotowań do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji 1A.
 5. Edukacja regionalna, jako element strategii kulturalnej miasta.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-449/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
  2. [DS-459/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 'Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.'
 7. Sprawy różne.
  1. Podsumowanie spotkania z radnymi Rady Miasta Ostrawy w dniu 14.01.2016r.
  2. Pismo Pana D_S_ w sprawie możliwości przedstawienia projektu kompleksu gastronomiczno-usługowego z elementami zaplecza sportowego zlokalizowanego na terenie Doliny Trzech Stawów - przekazano do skrytek radnych członków Komisji Kultury, Promocji i Sportu.
  3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na wniosek Komisji Kultury, Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.1.2016.AM z dnia 18.01.2016r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę pod Spodkiem reprezentacyjnego miejsca sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe.
 8. Wolne wnioski


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.01.2016r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Starania Katowic o tytuł Kreatywnego Miasta UNESCO w dziedzinie Muzyki.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu za rok 2015.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na wnioski z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu nr BRM.0012.5.12.2015.AM z dn 7.12.2015r. w sprawie lodowiska na Rynku i skateparku na Zadolu.
 8. Wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 07.12.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. w).
 5. Wypracowanie stanowiska komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  2. [DS-372/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok. (Errata do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok).
  3. [DS-379/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok.
 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na rok 2016.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-381/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Katowice - Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.
  2. [DS-393/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”.
 8. Sprawy różne.
  1. Wystąpienie Prezesa Zarządu Fundacji SILESIA Pro ACTIVE, dotyczące informacji na temat prowadzonych działań w kontekście współpracy fundacji z Miastem Katowice.
 9. Wolne wnioski


 

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 16.11.2015r.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcieprotokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Przygotowania do organizacji XII Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w roku 2016. (temat przeniesiony z posiedzenia w dniu 19.10 na wniosek strony prezydenckiej)
 5. Sprawozdanie nt. Realizacji „Strategii Promocji Miasta” oraz „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do 2020 roku.”
 6. Przygotowanie do akcji „Zima w mieście”.
 7. Dyskusja nad wstępnym projektem planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2016 rok.
 8. Opiniowanie projektów uchwał.
 9. Sprawy różne.
  1. Odpowiedź na zapytanie Radnego Arkadiusza Godlewskiego dotyczące łącznej kwoty jaka została wydatkowana z budżetu miasta Katowice na organizację PKO Silesia Marathon [pismo Wiceprezydenta Miasta Katowce Pana Waldemara Bojaruna z dnia 03.11.2015r]
  2. Odpowiedź na zapytanie Radnego Andrzeja Zydorowicza dotyczące udzielenia informacji na temat całosciowych dotacji z budżetu miasta Katowice na Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku [pismo Wiceprezydenta Miasta Katowce Pana Waldemara Bojaruna z dnia 05.11.2015r]
  3. Odpowiedź na zapytanie Radnego Arkadiusz Godlewskiego w sprawie sprzedaży karnetów na "Rawa Blues Festiwal 2015" [pismo Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby z dnia 09.11.2015r]
 10. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 19.10.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

 4. Informacja na temat edukacji artystycznej realizowanej na terenie miasta Katowice.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

  1. [DS-310/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.
  2. [DS-312/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach.
  3. [DS-332/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku.
 6. Sprawy różne:

  1. Informacja dotycząca podsumowania 7 edycji "Silesia Marathonu". + materiał dodatkowy

  2. Informacja dotycząca organizacji przez Miasto Katowice MŚ w hokeju na lodzie Dywizji 1A w 2016 roku.

  3. Odpowiedź na wyciąg z protokołu Komisji dotyczący zapytania Pana Radnego Macieja Biskupskiego w kwestii partnera strategicznego obchodów tegorocznych "Urodzin Miasta". - KUL-I.4041.9.2015/MW-K
  4. Do wiadomości: Pismo Naczelnika Wydziału Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków z dnia 24 września 2015 r, dotyczące informacji o udzieleniu dotacji Start Management Piotr Gerber w wysokosci 300 tysięcy złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania, pn. Katowice-Szopienice, Walcownia Cynku (pocz. XXw.): remont i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz montaż instalacji sygnalizacji pożaru.
 7. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14.09.2015r.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu

 4. Informacja na temat stanu zorganizowania sportu amatorskiego, kwalifikowanego oraz szkolnego w mieście.

 5. Możliwości ożywienia katowickiego szlaku moderny – Muzeum Historii Katowic jako operator szlaku (organizacja cyklicznych imprez).

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku".
  2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach'.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów.
 7. Sprawy różne.

 8. Wolne wnioski.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 24.08.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta Katowice w zakresie kultury KUL.0012.1.8.2015  i  sportu:             INFORMACJA ST.0012.15.2015 z 13.08.2015  oraz  INFORMACJA MOSIR.

 4. Przygotowania do obchodów 150-lecia nadania praw miejskich miastu Katowice.

 5. Działalność Pałacu Młodzieży (działalność dydaktyczna i wychowawcza, zajęcia pozaszkolne-dostępność i rodzaje, plany rozwojowe placówki na przyszłość); załącznik nr 1a.

 6. Przedłożenie propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok,

 7. Opiniowanie projektów uchwał:

 8. Sprawy różne,

  1. Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Mikuły skierowana do Pana Zbigniewa Waśkiewicza - Prezesa Zarządu Klubu Sportowego "Rozwój" Katowice dotyczące wsparcia działalnosci klubu. (pismo znak ST.423.33.2015.ISK z dnia 21.07.2015r.)
 9. Wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png
 

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.07.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

 4. Bieżąca sytuacja klubu piłkarskiego GKS GieKSa Katowice S.A. (Plany rozwojowe i cele na najbliższy sezon, sytuacja ekonomiczno – biznesowa).

 5. Realizacja projektu nieodpłatnego dostępu do infrastruktury i zasobów miejskich domów kultury i miejskich obiektów sportowych dla katowickich stowarzyszeń w ramach realizacji zadań statutowych.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

  1. Pismo Klubu Sportowego Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach w sprawie wsparcia działalnosci klubu Sportowego Rozwój Katowice. (data wpływu do BRM: 22.06.2015r.) + pismo Przewodniczacej Rady MIasta Katowice w przedmiotowej sprawie.
  2. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.4.2015.ŁK z dnia 20.04.2015r., o opracowanie sprawozdania podsumowującego realizację 8 edycji „Katowickiego Karnawału Komedii” zarówno w kwestii programowej jak i finansowej.
  3. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.6.2015.ŁK z dnia 15.06.2015r., o przeprowadzenie remontu ścieżek rowerowych biegnących wokół stawu Łąka oraz stawu kajakowego, jak również uregulowanie i oczyszczenie rowów melioracyjnych przy ścieżce biegnącej wzdłuż lotniska Muchowiec. Odpowiedź uzupełniająca.
  4. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.1.2015.ŁK z dnia 19.01.2015r., o ustalenie corocznej, stałej, dolnej granicy wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje sportu kwalifikowanego w wysokości 3.000.000,00 zł.
  5. Odpowiedź na wniosek komisji nr BRM.0012.5.5.2015. ŁK z dnia 18.05.2015r., aby w programie budowy 3 krytych basenów 25 metrowych, ująć w założeniach projektowych powstanie jednego basenu pełnowymiarowego 50 metrowego, wraz z podaniem jego kosztów.
 8. Wolne wnioski


linia-pozioma.png

Porządek obrad wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 15.06.2015r.
(Wyjazd o godz. 12:00 na tereny rekreacyjne "Doliny Trzech Stawów" - Kamping MOSiR
)

 1. .

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

 4. Przygotowanie do akcji „Lato w mieście” (informacja dodatkowa)

 5. Dolina Trzech Stawów – centrum rekreacji i sportu – koncepcja zagospodarowania i rozwoju. Istniejące obiekty i propozycje nowych instalacji do uprawiania sportu i turystyki (ścieżki biegowe, tor do bike cross’ u, wakepark, przystań wodna)

 6. Przygotowania do festiwali: „OFF Festival” i „Tauron Nowa Muzyka”.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

 9. Wolne wnioski


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 18.05.2015r.

           Cześć I stacjonarna: godz. 12:00 sala 315 Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
 4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych w Katowicach za 2014 rok.
  1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. [DS-134/15] w tym:
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku' [DS-145/15]

  Część II wyjazdowa: godz. 14:00 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72a.

 5. Wizyta w AWF w Katowicach. Współpraca z miastem, nowe inwestycje.
 6. Informacja nt. bieżącej sytuacji oraz przyszłości katowickich zespołów hokeja na lodzie (zespoły amatorskie i zawodowe).
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.04.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – działalność koncertowa i edukacyjna, rola w promowaniu miasta Katowice.
 4. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
 5. Promocja zewnętrzna i wewnętrzna miasta i jej skuteczność, instrumenty pomiaru skuteczności i ich wykorzystanie przez Wydział Promocji Urzędu Miasta.
 6. Program „Lokal na Kulturę” – dotychczasowe wyniki, perspektywy kontynuacji i rozwoju.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach. druk sesyjny: [DS-178/15]
 8. Sprawy różne.
  1. Do wiadomości: odpowiedź na zapytanie Radnego Macieja Biskupskiego z posiedzenia komisji w dniu 23.02.2015r.,
  2. Do wiadomości: plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2015 na terenie miasta Katowice.
 9. Wolne wnioski.

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 23.03.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu
 4. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – działalność koncertowa i edukacyjna, rola w promowaniu miasta Katowice. Muzeum Śląskie – działalność statutowa (wystawy stałe i czasowe, edukacja, zbiory), zagospodarowanie nowego obiektu i plany na przyszłość.
 5. Informacje na temat stanu realizacji inwestycji w „Strefie Kultury". Plany na przyszłość (nowe obiekty, infrastruktura komunikacyjna, zieleń urządzona). + informacja dodatkowa
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.
  1. Do wiadomości: pismo Śląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Miejski w Katowicach, adresowane do Dyrektora MOSiR w Katowicach, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej oddziału i facebook-u oddziału, oraz wysłania pocztą e-mail powiadomień do wszystkich ratowników oddziału mających wymagane kwalifikacje informacji o możliwości zatrudnienia na obiektach MOSiR w Katowicach.
  2. Do wiadomości: Odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza Szpyrki z komisji w dniu 23.02.2015r., dotyczące dostępności lodowiska przy "Spodku" w sezonie 2014/2015.
  3. Do wiadomości: Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Krzysztofa Mikuły na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 23.02.2015r.
 8. Wolne wnioski


 

linia-pozioma.png
 

Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 23.02.2015r.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 4. Informacja nt. działalności Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. Struktura instytucji, cele statutowe, przedsięwzięcia kulturalne oraz realizowane projekty.
 5. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Turystyki, obiekty sportowe i tereny rekreacyjne zarządzane przez MOSiR, sytuacja finansowa i plany rozwojowe.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach [DS-87/15].
 7. Sprawy różne.
  1. (do wiadomości) Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kołodziej dotyczące interwencji związanej z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.
 8. wolne wnioski.


 

linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 19.01.2015r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
 3. Wypracowanie stanowiska komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2015 rok.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Wolne wnioski.


___________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014] Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 01.10.2014r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu. [Kultura][Sport]
 4. Opiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 roku.
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku [DS-231/14]
  2. Do wiadomości chwała Nr 4100/III/134/2014 z dnia 3 września 2014 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
 6. Korespondencja oraz opiniowanie projektów uchwał.
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie współfinansowania i współorganizacji na terenie Miasta Katowice, Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015-2021 [DS-255/14]
  2. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 27.08.2014r., dotyczący uruchomienia we wszystkich dzielnicach miasta "Ogrodów Kibica"
  3. Odpowiedź na wnioski Komisji z dnia 27.08.2014 r., dotyczące propozycji do budżetu miasta Katowice na rok 2015 w zakresie remontu nawierzchni skateparku i przebudowę kąpieliska na terenie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego ZADOLE przy ul. Wczasowej.
  4. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 27.08.2014 r., dotyczące sprawy odkrycia archeologicznego dokonanego na terenie m. Katowice przez Pana J_____ M___________.
  5. Do wiadomości pismo Naczelnika Wydziału Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji udzielonej na pokrycie kosztów zadania pn. Katowice, Sala Sejmu Śląskiego (1925-1929r.); renowacja etap - 1
 7. Wolne wnioski i sprawy wniesione
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

linia-pozioma.png

 Porządek obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 27.08.2014r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sport. [Kultura][Sport]
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – inwestycje, operator obiektów. Program promocji Katowic w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 („Spodek”, miasto, akcje). [Pismo dodatkowe]
 5. Urodziny Katowic – przygotowania, uroczystości. [Część 1][Część 2]
 6.  Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał.
  1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Muzeum Historii Katowic. [DS-223/14]
  2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej. [DS-230/14]
  3. Odpowiedź na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16.07.2014r., w sprawie pozyskania gruntu położonego przy ul. Franciszkańskiej celem poszerzenia terenu, na którym Miejski Dom Kultury "Ligota" mógłby prowadzić swoje działania statutowe.
  4. [Do wiadomości]Pismo Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2014 r., znak K-PT 5183.49.2014 AS.Ab (dot. budynków Starego Dworca PKP) oraz odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice w przedmiotowej sprawie z dnia 26.08.2014r.
 7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.


 

linia-pozioma.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice