Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Rada Miasta Komisja Edukacji

Komisja Edukacji

KOMISJA EDUKACJI

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 1.02.2017 r. godz.11.00, sala 209 - posiedzenie dodatkowe

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał. 
  1. [DS-784/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  2. [DS-785/17] Projekt uchwaly Rady miasta Katowice w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.
  3. [DS-787/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Stawowa 6, poprzez przeniesienie siedziby.
  4. [DS-788/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Agnieszki 2, poprzez przeniesienie siedziby.
  5. [DS-789/17] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Katowicach
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png 

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 04.01.2017 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat nowatorskich metod nauczania w szkołach.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu przygotowania miasta Katowice na nadchodzącą reorganizację sieci szkół.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2016 rok.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wnioski budżetowe Komisji.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 30.11.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
  1. [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok.
  2. [DS-736/16] Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.
  3. [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035.
  4. [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca realizacji w I półroczu założeń „Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022".
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 09.11.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zespołów szkolno-przedszkolnych w mieście.
 4. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-709/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, jako jednostki obsługującej, do zapewnienia prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Katowice zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  2. [DS-710/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz nadania statutu.
  3. [DS-719/16] Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty”.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Wniosek Radenego Józefa Zawadzkiego w sprawie Technikum nr 8 w Katowicach.
  • Pismo rodziców uczniów Technikum nr 8 w Katowicach. (dokumenty w formie papierowej przekazane do skrytek P.P. radnych)
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 12.10.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku.
  1. [DS-656/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca profilaktyki prozdrowotnej w katowickich szkołach.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca działań zapobiegających toksykomanią. 
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 31.08.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracach inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2016 r. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych - stan prac na 31.08.2016 r. oraz pracach w toku w powyższym zakresie. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Edukacji.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 13 lipca 2016 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 13.07.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście. 
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji w szkołach edukacji regionalnej. Współpraca z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. 
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat nowatorskich metod nauczania w szkołach.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 15.06.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice. (WSiT oraz MOSIR)
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udział uczniów katowicki szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-604/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby.
  2. [DS-605/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.
  3. [DS-606/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
  4. [DS-608/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia XVII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach.
  5. [DS-609/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.
  6. [DS-607/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4  im. Tomasza Klenczara w Katowicach.
  7. [DS-616/16] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Technikum Nr 15 w Katowicach imienia Tomasza Klenczara.
 6. Korespondencja i komunikaty.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png 


Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 11.05.2016 r. 

Posiedzenie wyjazdowe na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 46 A.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu + informacja z MOSiR.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach.
 5. Informacja Prezydenta Miasta na temat klas sportowych w katowickich szkołach.
 6. Wizytacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – działalność, obiekt, plany na przyszłość.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-568/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
 8. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (testów diagnostycznych).
  2. Pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice do projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji XIII i XVII Liceum Ogólnokształcącego.
  3. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 13.04.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2016. /Akcja Zima w mieście - Wydział Sportu i Turystyki (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)/
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście.
 6. Omówienie sytuacji naborowej do katowickich przedszkoli i szkół podstawowych.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
 8. Korespondencja i komunikaty.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 16.03.2016 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja na temat realizacji projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania, działań poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta w oparciu o nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przeanalizowania możliwości zatrudnienia pedagogów i psychologów szkolnych w zależności od potrzeb danej placówki oświatowej.
  2. Odpowiedź na wnioski Komisji Edukacji z dnia 03.02.2016 r.
  3. Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Katowice w sprawie współpracy organizacji z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w katowicach. - pismo przekazane do skrytek PP. radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png
Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 03.02.2016 r.

Posiedzenie odbędzie się w  Zespole Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach.

Wyjazd nastąpi o godz. 12:00 sprzed budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca szkół specjalnych w mieście.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym u uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepełnosprawnego).
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-453/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2015 r.
 6. Korespondencja i komunikaty.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 26.01.2016 r. godz. 15:00 s. 315

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. [DS-445/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy.
 3. Zakończenie posiedzenia


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 13.01.2016 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-432/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  2. [DS-433/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  3. [DS-434/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  4. [DS-435/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo ? wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  5. [DS-422/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  6. [DS-423/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.
  7. [DS-424/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
  8. [DS-425/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
  9. [DS-428/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Katowicach.
  10. [DS-429/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych w Katowicach.
  11. [DS-430/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych w Katowicach.
  12. [DS-431/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach.
  13. [DS-427/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.
  14. [DS-426/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu bezpieczeństwa w szkołach, zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podejmowanych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa na terenie katowickich placówek oświatowych. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 6. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2015 rok.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na zapytanie radnego Tomasza MAŚNICY dotyczące prelekcji w zakresie profilaktyki antydopalaczowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 02.12.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok.
  1. [DS-371/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.
  2. [DS-372/15] Projekt uchwały rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok
  3. [DS-379/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na rok 2016.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-392/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Opinia Zarządu Oddziału Katowice  Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca projektu "Polityki Edukacji Miasta Katowice katowiczanin 2022".
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 04.11.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie Polityki Edukacji w Mieście Katowice.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-359/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Polityki Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 na lata 2015 - 2022.
  2. [DS-360/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty"
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Informacja statystyczna w zakresie współpracy miejskich instytucji kultury z placówkami oświatowymi.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 14.10.2015 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Korespondencja i komunikaty.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 07.10.2015 r. godz. 11:00 s. 209

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. [DS-287/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku".
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach.
 5. Wstępna analiza projektu Polityki Edukacji w Mieście Katowice.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-320/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
  2. [DS-321/15] Projekt uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  3. [DS-322/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
  4. [DS-323/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.
  5. [DS-324/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji z dnia 02.09.2015 r. wraz z uzupełnieniem zawartym w piśmie E-I.ZD-00083/15.
  2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
  3. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 02.09.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o pracach inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych zrealizowanych w 2015 r. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach – stan prac na 31.08.2015 r. oraz pracach w toku w powyższym zakresie. (Załącznik)
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współzawodnictwa sportowego w katowickich szkołach.
 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Edukacji.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wnioski Komisji Edukacji z dnia 15.07.2015 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 15.07.2015 r. godz. 12:00

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice ul. Jagiellońska 18a

DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo Rady Rodziców Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w Katowicach dotyczące podjęcia pilnej interwencji w sprawie zakończenia remontu sali gimnastycznej ww. Gimnazjum.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 10.06.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
 4. Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice. (Załącznik nr 1)
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o działalności miejskich przedszkoli ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wynikach elektronicznego naboru do przedszkoli
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. ([DS-134/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.)
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 13.05.2015 r. godz. 11:30 (wyjazd sprzed budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4. )

Posiedzenie Komisji odbędzie się na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach przy ul. Techników 7.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat zasad tworzenia i funkcjonowania w mieście Katowice klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczególnych etapach edukacyjnych. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2) (Załącznik nr 3)
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy katowickich klubów sportowych z palcówkami oświatowymi.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Uchwała Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 15.04.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice. (Załącznik nr 1)
 4. Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 
  1. [DS-131/15] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2014.
  2. [DS-134/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.
  3. [DS-145/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku'
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2015. (Załącznik nr 1)
 6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepełnosprawnego).
 7. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-133/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie porozumień dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, zawieranych pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami.
  2. [DS-148/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  3. [DS-149/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
  4. [DS-150/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  5. [DS-151/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  6. [DS-152/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.
  7. [DS-153/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
  8. [DS-154/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.
  9. [DS-155/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach.
  10. [DS-156/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.
  11. [DS-157/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
  12. [DS-158/15] Projekt uchwały Rady MIasta Katowice w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
  13. [DS-159/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
  14. [DS-160/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
  15. [DS-161/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
  16. [DS-162/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.
  17. [DS-163/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Katowicach.
  18. [DS-164/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Katowicach.
  19. [DS-165/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Katowicach.
  20. [DS-166/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
  21. [DS-167/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych w Katowicach.
  22. [DS-168/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych w Katowicach.
  23. [DS-169/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych w Katowicach.
  24. [DS-170/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych w Katowicach.
  25. [DS-171/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych w Katowicach.
  26. [DS-172/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
  27. [DS-173/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych w Katowicach.
  28. [DS-174/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych w Katowicach.
  29. [DS-175/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach.
  30. [DS-176/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych w Katowicach.
  31. [DS-177/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych w Katowicach.
 8. Korespondencja i komunikaty.
  1. Prośba o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 45 na usunięcie graffiti i wulgarnych napisów z murów i budynków szkolnych. - przekazano do skrytek PP. Radnych
  2. Prośba Dyrekcji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2015/2016 klasy sportowej o profilu piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
  3. Odpowiedź na wnioski z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.2015 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 18.03.2015 r. godz. 11:30

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-108/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera.
  2. [DS-107/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 15 w Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 15.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydatków na edukację w latach 2013, 2014 i 2015 w mieście Katowice. (Załącznik nr 1)
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klas dwujęzycznych w Katowicach.
 6. Przerwa w obradach Komisji przeznaczona na przejście do III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach.

 7. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klasy IB z maturą międzynarodową w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach.
 8. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisjii Edukacji z dnia 18.02.2015 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 18.02.2015 r.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  1. BRM.0012.4.1.2015.KJ z dnia 14.01.2015 r.
  2. BRM.0012.4.2.2015.KJ z dnia 26.01.2015 r.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funduszy europejskich w nowej perspektywie 2014-2020 w placówkach oświatowych.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat edukacji regionalnej w katowickich szkołach.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
  1. [DS-76/15] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
  2. [DS-77/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
  3. [DS-78/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia Karolinki i Karlika Miejskiemu Przedszkolu Nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Katowicach.
  4. [DS-88/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2014 r.
   1. Pismo dotyczące realizacji postanowień art. 30 a Karty Nauczyciela wraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie.
 7. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący budowy hali sportowej dla IV Liceum ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 26.01.2015 r. godz. 15:00

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. [DS-45/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 20 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 3. [DS-56/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 4. [DS-55/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego Nr 5 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 5. [DS-58/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
 6. [DS-47/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
 7. [DS-57/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.
 8. [DS-48/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 17 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.
 9. [DS-46/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
 10. [DS-44/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 21 dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.
 11. [DS-54/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 10 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach.
 12. [DS-53/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 11 dla Dorosłych wchodzącego w skład Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
 13. [DS-52/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 13 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.
 14. [DS-51/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 14 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach.
 15. [DS-50/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 16 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach.
 16. [DS-49/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.
 17. [DS-59/15] projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera w Katowicach do Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera.
 18. [DS-60/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przeniesienia uczniów Gimnazjum nr 15 w Katowicach do Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz likwidacji Gimnazjum nr 15.
 19. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 14.01.2015 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  1. [DS-316/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.
  2. [DS-317/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok.
  3. [DS-318/14] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2015 rok.
 5. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo dotyczące budowy sali gimnastycznej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

___________________________KADENCJA VI

[LATA 2010-2014]


Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 06.10.2014 r. 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Prezydenta Miasta o wykonaniu budżetu miasta Katowice oraz programu zadań społecznych i gospodarczych za I półrocze 2014 r.
  1. [DS-231/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 'Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku".
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
  1. [DS-262/14]Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2014.
  2. [DS-271/14] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 4. Korespondencja i komunikaty.
  1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 01.09.2014 r. (Załącznik nr 1) (Załacznik nr 2) (Załącznik nr 3)
  2. Odpowiedź na wnioski Komisji z dnia 01.09.2014 r.
 5. Wolne wnioski.
  • Przerwa w obradach Komisji przeznaczona na przejazd do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 im. Powstańców Śląskich przy ul. Mikołowskiej 131.
 6. Wizyta w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2.Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, przeprowadzonymi remontami i modernizacjami.
 7. Podsumowanie wizyty.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png

Porządek obrad Komisji Edukacji w dniu 1.09.2014 r.  godz. 14:30

 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji.
 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek oswiatowych funkcjonujacych na terenie miasta Katowice w roku szkolnym 2014/2015.
 4. Przedłożenie przez Komisję Edukacji propozycji do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok. (Materiał poglądowy w sprawie przekazano do skrytek P.P radnych)
 5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
 6. Korespondencja i komunikaty.
  1. Pismo Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej z dnia 1 sierpnia 2014 r. -  przekazane do skrytek P.P. radnych
  2. Pismo Fundacji Rzecznik Praw Rodziców z dnia 28.07.2014 r. -  przekazane do skrytek P.P. radnych
   1. Odpowiedź na Pismo Fundacji Rzecznik Praw Rodziców z dnia 28.07.2014 r. - przekazane do skrytek P.P. radnych
  3. Odpowiedzi na wnioski Komisji z posiedzenia w dniu 21.07.2014 r.
  4. Karta przesłana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego. (do wiadomości Komisji)
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


linia-pozioma.png      

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice