23.12.2013


XLIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Katowice                  

_______________________________________________________________________
 

 03.12.2013r.

XLIII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 18 grudnia 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie sie XLIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Katowice

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta wraz ze zmianami wynikającymi z art. 20 ust. 5 u.s.g.

_______________________________________________________________________
22.11.2013

XLII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 27 Listopada 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu MIasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________
 

19.11.2013

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach.

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wgladu w terminie od 15 listopada 2013 r. do 9 grudnia 2013 r. projetu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi  w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 25 listopada 2013r., w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, w sali 315, III pietro, o godz. 15:00.

_______________________________________________________________________
 

14.11.2013

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kosciuszki i Mikołowskiej

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wgladu w terminie od 7 listopada 2013r. do 6 grudnia 2013r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej Prezydent miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 14.11.2013 w Urzedzie Miasta Katowice przy ul. Rynek 13, w sali 515, V pietro, o godz 15.00.

 
_______________________________________________________________________
 

 

24.10.2013

XLI sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 Października 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu MIasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

 

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Katowice

_______________________________________________________________________
22.10.2013

Dyskusja Publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach - część zachodnia.
W zwiazku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 25 października do 14 listopada 2013 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach - część zachodnia, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.
Dyskusja publiczna odbedzie się w dniu 5 listopada 2013r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta katowice, ul Rynek 13, V pietro, w sali 515, o godz 14.00.
_______________________________________________________________________
05.09.2013

XL sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 11 września 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu MIasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Katowice 

_______________________________________________________________________
 30.08.2013

Sprawozdanie z wykonania Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za i półrocze 2013 r.
_______________________________________________________________________
24.07.2013

XXXIX sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 lipca 2013r. ( wtorek) o godz. 11.00. w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniany jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________
23.07.2013 r.

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”.
W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 19 lipca 2013 r. do 9 sierpnia 2013 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu.
Dyskusja odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 r., w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, w sali 209, II piętro, o godz. 15:00.
_______________________________________________________________________
01.07.2013 r.

Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec w przedmiocie nadania Statutu.
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec w przedmiocie nadania Statutu objęta jest uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXVIII/869/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wyników przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 16 Janów-Nikiszowiec w przedmiocie nadania Statutu.

_______________________________________________________________________

25.06.2013 r.

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej.
W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 28 czerwca 2013r. do 29 lipca 2013r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w ww. projekcie planu.
Dyskusja odbędzie się w dniu 11 lipca 2013r., w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, w sali 209, II piętro, o godzinie 15:00.
_______________________________________________________________________

20.06.2013 r.

XXXVIII sesja Rady Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 26 czerwca 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

10.06.2013 r.

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok, w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 20 maja 2013r. do 18 czerwca 2013r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wieczorek" obejmujacego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicac, zaprasza na dyskusję publiczną na d rozwiazaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.
Dyskusja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013r. o godz. 15:00 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V pietro w sali 315.
_______________________________________________________________________

28.05.2013 r.

Informacja  o organizacji w dniu 14 czerwca 2013 roku (piątek) V Dnia Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim
Współorganizatorzy: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Miasto Tarnowskie Góry.
Ewentualne zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Biura Rady Miasta w Katowicach.
 

_______________________________________________________________________

 23.05.2013 r.

XXXVII sesja Rady Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 29 maja 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Katowice5

 
_______________________________________________________________________


23.05.2013 r.

Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" dot. przeniesienia Domu Studenta "Parnas" i Instytutu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademi Muzycznej im. K. Szymanowskiego usytuowanych przy ul. Krasińskiego 27.
 

[PISMO]

_______________________________________________________________________


19.04.2013 r.

XXXVI sesja Rady Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________


 17.04.2013 r.

W związku z organizacją przez Zwiazek Górnośląski uroczystosci związanych ze 140 rocznicą urodzin Wojciecha Korfantego w dniu 20 kwietnia 2013, Prezydent Miasta Katowice przekazuje scenariusz uroczystości, który został przygotowany na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora.
Scenariusz uroczystości
Plan rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie Katowic
_______________________________________________________________________

12.04.2013 r.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o działalnosci kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie Powiatu Grodzkiego Katowice w 2012r.

_______________________________________________________________________

08.04.2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki organizuje w dniu 18 kwietnia 2013 r szkolenie "Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym szczególna rola komisji rewizyjnej rady gminy oraz rady powiatu przy udzielaniu absolutorium organom wykonawczym".

Radni chcący brać udział w ww. szkoleniu proszeni są o składanie swojego akcesu w pokoju 311 Biura Rady Miasta , ul. Młyńska 4.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

 
_______________________________________________________________________
21.03.2013 r.

XXXV sesja Rady Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 27 marca 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

11.03.2013 r.

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach - część wschodnia.

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2013 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach - część wschodnia, Prezydent Miasta Katowice uprzejmie zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyętymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, w sali 209, II piętro, o godz 14:00.

 
_______________________________________________________________________

28.02.2013

XXXIV sesja Rady Miasta Katowice.
Przewodniczący  Rady  Miasta  Katowice informuje, że w dniu 6 marca 2013r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta Katowice przy  ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

27.02.2013

  Dyskusja Publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiedzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach.

 

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 6 marca 2013 r. do 5 kwietnia 2013r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiedzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V piętro, w sali515 o godz 15:00.

_______________________________________________________________________

 20.02.2013

Dyskusja Publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochlowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach.

 

W zwiazku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 20 lutego 2013r. do 15 marca 2013r.projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 7 marca 2013r., w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, Ul. Rynek 13, V piętro, w sali 515 o godz. 15:00.

_______________________________________________________________________

24.01.2013

XXXIII Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 stycznia 2013r., o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

07.01.2013

XXXII Sesja Rady Miasta Katowice  
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 10 stycznia 2013r. o godz. 12.00 w Pałacu Goldsteinów w Katowicach ( pl. Wolności 12 a ) odbędzie się XXXII uroczysta sesja Rady Miasta Katowice.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

07.01.2013

Dotyczy: przekaznia publikacji o stanie środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287) przekazał w dniu 04.12.2012r. następujace publikacje:
"Stan Ochrony środowiska w województwie śląskim w 2011 roku"
"Ocena stanu środowiska w rejonie obiektów objętych monitoringiem lokalnym, na terenie województwa śląskiego"
Powyższe publikacje dostępne są na stronie internetowej www.katowice.pios.gov.pl
_______________________________________________________________________

 

21.12.2012

XXXI Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 3 stycznia 2013r. o godz. 15.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Katowice. Porządek obrad sesji udostepniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Katowice

_______________________________________________________________________

04.12.2012r.

XXX Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 19 grudnia 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony  jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Katowice

_______________________________________________________________________

22.11.2012r.

XXIX Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 28 listopada 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.  

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Katowice
 
_______________________________________________________________________

 
15.11.2012r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie BIP zostały zamieszczone następujace projekty dotyczace budzetu na 2013r.:
[PU-317/12] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2013 - 2035.
- [PU-318/12] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok .
- [PU-321/12] Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2013.
_______________________________________________________________________

07.11.2012r.

Materiał na sesję Rady Miasta Katowie - "Informacja Prezydenta Miasta Katowice o wyznaczonych podmiotach, do których w roku 2013 Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód oraz Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód mogą kierować osoby w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągnięte grzywny."
_______________________________________________________________________

05.11.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na listopad 2012r.

_______________________________________________________________________

25.10.2012r.

XXVIII Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 31 października 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.   
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Katowice
 
_______________________________________________________________________

 

19.10.2012r.

Zaproszenie na dyskusje publiczną nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach.
W związku z wyłozeniem do publicznego wglądu w terminie od 24 października do 23 listopada 2012r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiazaniami przyjętymi w w/w projekcie planu.
Dyskusja odbędzie się  w dniu 06 listopada 2012r., o godz. 15:00 w Wydziale PLanowania Przestrzennego Urzedu Miasta Katowice ul. Rynek13, V piętro, w sali 515.

_______________________________________________________________________

27.09.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na październik 2012r.

_______________________________________________________________________

27.09.2012r.

XXVII Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 3 października 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.   
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

05.09.2012r.

XXVI Sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 12 września 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.   
Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

31.08.2012r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2012 roku.

_______________________________________________________________________


21.08.2012r.

Zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej.

Prezydent Miasta Katowice, w związku z wyłożeniem do publicznego wgladu w terminie od 29 sierpnia 2012r. do 28 września 2012r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach, zaprasza na dyskusje publiczną nad rozwiązaniami przyjetymi w w/w projekcie planu.

 

Dyskusja odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, V piętro, w sali 515 o godzinie 15.00.

_______________________________________________________________________

 

20.08.2012r.

Zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej.
Prezydent Miasta Katowice, w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w terminie od 27 sierpnia 2012r. do 19 września 2012r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Wujek" obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr l), ul. Zalęskiej i Szadoka (teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w Katowicach, zaprasza na dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu.

Dyskusja odbędzie się w dniu 18 września 2012r. o godz. 1500 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13, w sali nr 515, V piętro

Odsyłacz do ogłoszenia.
_______________________________________________________________________

27.07.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na sierpień/wrzesień 2012r.

_______________________________________________________________________

19.07.2012r.

XXV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 25 lipca 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XXV sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

29.06.2012r.
 PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na lipiec 2012 r.   

_______________________________________________________________________

22.06.2012r.

XXIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 27 czerwca  2012r. o godz. 11.00  w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Katowice.

Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

01.06.2012r.
PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na czerwiec 2012 r.   

_______________________________________________________________________

24.05.2012r.

XXIII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 30 maja 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ulicy Młyńskiej 4 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miasta Katowice

_______________________________________________________________________

26.04.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na maj 2012 r.  

_______________________________________________________________________

19.04.2012r.

XXI sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu  25 kwietnia 2012r. o godz. 9.00 w sali 209  Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4  odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Katowice.

Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

 20.04.2012

Wzór oświadczenia dotyczącego doręczania materiałów związanych z wykonywaniem mandatu radnego w wersji papierowej
_______________________________________________________________________

29.03.2012r.
PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na kwiecień 2012 r.
_______________________________________________________________________

 23.03.2012r.

XX sesja Rady Miasta Katowice

Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu 28 marca 2012r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Katowice.Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4

Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

 1.03.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na marzec 2012 r.

 
_______________________________________________________________________

 23.02.2012r.

XIX sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu  29 lutego 2012r. o godz. 11.00 w sali 209  Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4  odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Katowice. Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad XIX sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

20.01.2012r

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na luty 2012 r.
_______________________________________________________________________

20.01.2012r.

XVIII sesja Rady MIasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że w dniu  25 stycznia 2012r. o godz. 11.00 w sali 209  Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4  odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Katowice.
Porządek obrad sesji udostępniony jest na stronie internetowej www.katowice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4".
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miasta Katowice
_______________________________________________________________________

 02.01.2012r.

PLAN PRACY Rady Miasta Katowice na styczeń 2012 r.
_______________________________________