Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Edukacja Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Edycja 2021

       flaga i godło.png   Posiłek logo.jpg

Informacja o dofinansowaniu  z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w    2021 roku.

Decyzją Wojewody  Nr FBI.3111.120.6.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok i przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z  wieloletniego  rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu" w roku 2021 w wysokości 320 000 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla n/w jednostek oświatowych :

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w wysokości 80 000,00 złotych
  • Szkoła podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego w wysokości 80 000,00 złotych 
  • Szkoła Podstawowa Nr 27 im .prof. W. Szafera w wysokości 80 000,00 złotych
  • Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M Dąbrowskiej w wysokości 80 000,00 złotych

Koszt całkowity zadania wynosi 400 000,00 złotych w tym kwota całkowita dotacji wynosi  320 000,00 złotych, wkład własny wynosi 80 000, 00 złotych po 20 000, 00 złotych dla każdej jednostki.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej ( własnej kuchni i jadalni ) .

Wszystkie informacje dot. programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice