Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Petycje Pomiń łącza nawigacjiRejestr petycji

  
  
  
  
  
Imię i nazwisko, podmiot
Przedmiot petycji
Opis postępowania
Komórka/i załatwiająca/e
  
Sposób załatwienia
  
01Petycja 1.2015.pdf
  
1/20152015-09-28
dotyczy modernizacji boisk przy ulicy Grabskiego w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Transportu i Rozwoju
Wydział Organizacji i Zarządzania
2015-11-06
Wyjaśniająco
1
02Petycja 2.2015.pdf
  
2/20152015-10-14
dotyczy wybudowania wiaty przystankowej oraz łącznika dróg.
Petycja skierowana do Wydziału Transportu, Budynków i Dróg oraz Rozwoju Miasta.
Wydział Organizacji i Zarządzania
2015-11-23
Wyjaśniająco
2
03Petycja 3.2015.pdf
  
3/20152015-11-16
Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp.k. 
dotyczy wszczęcia kontroli w stacjach kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych
Petycja skierowana do Wydziału Transportu
Wydział Organizacji i Zarządzania
2015-12-08
Nie uwzględniono petycji
3
04Petycja 4.2015.pdf
  
4/20152015-12-20
Jacek Karolak
dotyczy zmiany uchwały w sprawie programu "Nas troje i więcej"
Petycja skierowana do Wydziału Polityki Społecznej
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-01-28
Wyjaśniająco
4
05Petycja 5.2015.pdf
  
5/20152015-12-17
Jan Wolny
dotyczy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dot. południowych dzielnic miasta Katowice w odniesieniu do drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej
Petycja skierowana do Wydziału Planowania Przestrzennego
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-02-29
Wyjaśniająco
5
06Sprawozdanie z petycji za 2015.pdf
  
2016-03-10
Informacja dotycząca petycji złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w okresie od dnia 6 wrzesnia do dnia 31 grudnia 2015 roku
2016-03-10
10
07Petycja 1.2016.pdf
  
1/20162016-01-14
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Bona Fides"
dotyczy przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"
Petycja skierowana do Wydziału Kultury
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-01-26
Nie uwzględniono petycji
6
08Petycja 2.2016.pdf
  
2/20162016-01-21
dotyczy wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miejskich miasta Katowice
Petycja skierowana do Wydziału Ksztaltowania Środowiska
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-04-21
Uwzględniono petycję
7
09Petycja 3.2016.pdf
  
3/20162016-02-17
dotyczy wykonania utwardzonej nawierzchni drogi, chodników i oświetlenia zewnętrznego
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-04-27
Nie uwzględniono petycji
8
10Petycja 4.2016.pdf
  
4/20162016-03-14
dotyczy wymiany nawierzchni na ul. Marcinkowskiego w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Inwestycji
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-05-04
Uwzględniono petycję
9
11Petycja 5.2016.pdf
  
5/20162016-03-29
dotyczy zajęcia stanowiska w kwestii przyjmowania imigrantów.
Petycja skierowana do Wydziału Polityki Społecznej
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-04-18
Nie uwzględniono petycji
11
12Petycja 6.2016.pdf
  
6/20162016-04-23
dotyczy efektywności energetycznej
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-05-02
Nie uwzględniono petycji
12
13Petycja 7.2016.pdf
  
7/20162016-10-04
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Bona Fides"
dotyczy zasad powołania i przejrzystosci prac komisji w sprawie oceny wniosków dotyczących turystyki biznesowej oraz bepłatnego udostępniania MCK
Petycja skierowana  do Wydzialu Promocji i Convention Bureau Katowice
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-11-15
Nie uwzględniono petycji
13
14Petycja 8.2016.pdf
  
8/20162016-10-13
dotyczy przekazania ogródków działkowych do R.O.D. KOMBATANT
Petycja skierowana do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-12-05
Nie uwzględniono petycji
14
15Petycja 9.2016.pdf
  
9/20162016-10-18
dotyczy ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się i zakazu postoju na ul. J. Pietrusińskiego w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg, Wydziału Transportu i Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-11-17
Nie uwzględniono petycji
15
16Petycja 10.2016.pdf
  
10/20162016-10-25
dotyczy niszczenia zieleni przez parkujące samochody na terenie Strefy Kultury w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-11-17
Nie uwzględniono petycji
16
17Petycja 11.2016.pdf
  
11/20162016-10-31
dotyczy zagrożeń związanych ze scalaniem gruntów
Petycja skierowana do Wydziału Geodezji
Wydział Organizacji i Zarządzania
2016-12-02
Nie uwzględniono petycji
17
18Petycja 12.2016.pdf
  
12/20162016-12-01
dotyczy budowy drogi będącej przedłużeniem ul. Wodospadów / Stara Kłodnica w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-01-09
Nie uwzględniono petycji
18
19Petycja 13.2016.pdf
  
13/20162016-12-08
dotyczy łącznika ul. Katowickiej z ul. Dobrowolskiego, sygnalizacji świetlnej oraz przystanku autobusowego Bogucice Kościół
Petycja skierowama do Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Transportu i Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-01-20
Nie uwzględniono petycji
19
20Petycja 14.2016.pdf
  
14/20162016-12-30
dotyczy zaprzestania finansowania i wspierania ze środków publicznych Ligi Muzułmańskiej oraz organizacji pokrewnych
Petycja skierowana do Wydziału Edukacji i Sportu
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-01-26
Nie uwzgledniono petycji
20
21Sprawozdanie z petycji za 2016.pdf
  
2017-02-27
2017-02-27
22
22Petycja 1.2017.pdf
  
1/20172017-01-02
dotyczy przyjęcia przez gminę Katowice rodziny z Aleppo
Petycja skierowana do Wydziału Polityki Społecznej
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-02-01
Nie uwzględniono petycji
21
23Petycja 2.2017.pdf
  
2/20172017-03-30
dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-05-10
Uwzględniono petycję
23
24Petycja 3.2017.pdf
  
3/20172017-05-12
dotyczy poprawy bezpieczeństwa osób korzystrających z drogi przy ul. J. Plochy
Petycja skierowana do Wydzialu Transportu, Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-06-14
Nie uwzględniono petycji
24
25Petycja 4.2017.pdf
  
4/20172017-06-05
dotyczy wdrożenia systemu inteligentnego dozoru - monitoringu na osiedlu przy ul. Bojanowskiego w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-08-04
Nie uwzględniono petycji
25
26Petycja 5.2017.pdf
  
5/20172017-06-14
dotyczy przejęcia przez miasto Katowice własności nieruchomości drogowej i modernizacji jej nawierzchni
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-11-14
Nie uwzględniono petycji
26
27Petycja 6.2017.pdf
  
6/20172017-07-01
Mieszkańcy dzielnicy Szopienice
dotyczy zamknięcia lub skrócenia godzin pracy sklepu nocnego
nie dotyczy
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-07-18
Pozostawiono bez rozpoznania - brak danych
27
28Petycja 7.2017.pdf
  
7.20172017-07-28
dotyczy likwidacji sklepu z dopalaczami na ulicy Plebiscytowej
Petycja skierowana do Wydzialu Zarządzania Kryzysowego i Polityki Społecznej
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-09-05
Uwzględniono petycję
28
29Petycja.8.2017.pdf
  
8/20172017-09-25
dotyczy zmiany nazwy ulicy
Petycja skierowana do Wydziału Budynków i Dróg i Wydziału Komunikacji Społecznej
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-11-03
Nie uwzględniono petycji
30
30Petycja 9.2017.pdf
  
9/20172017-10-24
dotyczy łącznika ul. Dobrowolskiego i Katowickiej oraz zepsutej imitacji Rawy obok NOSPR w Katowicach
Petycja skierowana do Wydziału Rozwoju Miasta i Wydziału Budynków i Dróg
Wydział Organizacji i Zarządzania
2017-11-28
Nie uwzględniono petycji
31
1 - 30Dalej

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice
Copyright © UM Katowice