Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Opis działań i terminy

Opis działań i terminy

Podczas konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców dzielnicy na etapie zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwrócono szczególną uwagę na potrzebę umożliwienia realizacji nowych inwestycji, zarówno publicznych jak i komercyjnych, z troską o wyjątkowy krajobraz kulturowy i jego integralność.

W odpowiedzi na tak określony kierunek działań opracowana została koncepcja projektu planu miejscowego, która w chwili obecnej jest przedmiotem drugiego etapu konsultacji. Wszelkie opinie i oczekiwania zgłoszone w trakcie konsultacji będą miały wpływ na kształt projektu planu, który w dalszej kolejności zostanie poddany formalnej procedurze planistycznej.

Z rezultatami poprzedniego etapu konsultacji – zbierania wniosków – można zapoznać się w raporcie [kliknij, by pobrać raport w formacie pdf].

Obecnie  konsultacjom podlega koncepcja planu dla dzielnicy (wznowienie spotkań planowanych na marzec) sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice