​Zakres działania Zespołu nr 2 ds. procedur​

1) Przedstawi propozycję ujednoliconych procedur otwartych konkursów ofert na zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym 
- sprawdzenie obowiązujących procedur konkursowych (przepatrzenie warunków konkursowych, załączników stosowanych przez W. Polityki Społecznej, W. Sportu i Turystyki, W. Kultury opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej), 
- wypracowanie jednolitych/wspólnych dokumentów obowiązujących we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Katowice obsługujących konkursy, w tym dopracowanie kryteriów oceny i kart oceny.

2) Zaproponuje zmiany w regulaminie pracy Komisji Konkursowych 

3) Przedstawi propozycję ujednoliconej procedury przyznawania środków w trybie pozakonkursowym, tzw. małych grantów, wynikająca z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

notatka ze spotkania 1.02.2017.odt

notatka ze spotkania 5.10.2016.doc

Notatka ze spotkania - 22.09.2015.doc

Notatka ze spotkania - 17.06.2015.doc

Notatka ze spotkania - 06.07.2015.doc