ZESPÓŁ DS. POLITYKI ROWEROWEJ

Informacje na temat spotkań Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice są dostępne na Platformie Konsultacji Społecznych w Kategorii Rowerowe Katowice