KONSULTACJE BRANŻOWE W WYDZIALE KULTURY

Konsultacje branżowe w Wydziale Kultury w 2013 r.

konsultacje branżowe z wydziałem kultury w dniu 27 03 2012

W dniu 22.11.2011r. w Urzędzie Miasta Katowice  odbyły się konsultacje branżowe Wydziału Klutury z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

protokół ze spotkania.pdf