Organizacje pozarządowe mogą korzystać z lokali miejskich na preferencyjnych warunkach 

Zasady dotyczące zasad udostępniania lokali, będacych w miejskich zasobach określono w Zarządzeniu Prezydenta nr 2252/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (treść poniżej).

Informacje odnoszące się do organizacji pozarządowych określono w paragrafie 12 oraz w załączniku nr 4 - paragraf 3, 4 ust. 2 i ust. 3.


Wykazy lokali do oddania w najem poza przetargiem


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

2252-2018b.pdf