Poniżej znajdują się zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice dotyczące zasad udostępniania lokali, będacych w miejskich zasobach.

Wykazy lokali do oddania w najem poza przetargiem

Zarządzenie nr 825/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 maja 2016 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób  miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

825-20160001.pdf

pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.doc

Zał 6 Wniosek o oddanie lokalu poza przetargiem organizacjom.odt

Zał 7 Wniosek o oddanie lokalu poza przetargiem organizacjom.docNr: 1416 /2004

Data podjęcia: 2004-07-14

Dotyczy: najmu, dzierżawy części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice.

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=2393&menu=620


Nr: 2071 /2014

Data podjęcia: 2014-05-23

Dotyczy: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=7615&menu=620


Nr: 2348 /2014

Data podjęcia: 2014-11-12

Dotyczy: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach.

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=7892&menu=620