Wydział Kultury Urząd Miasta Katowice

ul. 3 Maja 7 II piętro - pok. 207

40-096 Katowice

Naczelnik Wydziału - Edyta Sytniewska

tel. (32) 2593-700

e-mail: kul@katowice.eu

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

-Zastępca Naczelnika - Jowita Hercig, mail: jowota.hercig@katowice.eu,

tel. 32 259 37 38 (pokój nr 401)

- Inspektor - Ewa Piwoń, mail: ewa.piwon@katowice.eu,

tel. 32 259 37 04 (pokój nr 204)

-Podinspektor Izabela Czajka, mail: izabela.czajka@katowice.eu,

tel. 32 259 37 02 (pokój nr 204)

Zadania Wydziału Kultury w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielenie wsparcia na realizację projektów w ramach Otwartych Konkursów Ofert i w trybie "małych grantów":

- Edukacja Regionalna,

- Edukacja Kulturalna,

- Promocja Kulturalna,

- Inicjatywy Kulturalne,

- Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe.