Wydział Kształtowania Środowiska

Urząd Miasta Katowice


Rynek 1 (VI piętro)

40-003 Katowice

Zastępca Naczelnika Wydziału - Grzegorz Mazurkiewicz

Zastępca Naczelnika Wydziału - Roman Kupka

tel. 32/ 259 -38 -70

e- mail: ks@katowice.eu


Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Kierownik - Edyta Szlak, mail: edyta.szlak@katowice.eu,

tel: 32 2593 809 (pokój nr 604)

Inspektor - Anna Kotowska, mail anna.kotowska@katowice.eu,

(pokój nr 611)

Inspektor - Agata Deżakowska, mail: agata.dezakowska@katowice.eu,

(pokój nr 609)

Zadania Wydziału Kształtowania Środowiska w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1. edukacja ekologiczna

2. współdziałanie w realizacji ekorozwoju

3. ochrona praw zwierząt

4. przeciwdziałanie bezdomności zwierząt