WYNIKI I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019 W DZIEDZINIE KULTURY

ZARZĄDZENIE NR 159\2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE Z DNIA 22.02.2019 W SPRAWIE PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH I EDYCJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019 O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE: EDUKACJI KULTURALNEJ, EDUKACJI REGIONALNEJ, INICJATYW KULTURALNYCH, PROMOCJI KULTURALNEJ, LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ