UWAGA!

Z dniem 1 marca 2019 r. ulega zmianie wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poniżej "Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Nowe rozporządzenie.pdf

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx

Wzory w ramach regrantingu:

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx

UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------

​​Wszystkie ogłoszenia o aktualnych konkursach ofert oraz wynikach dotychczasowych konkurów znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice na Tablicy ogłoszeń w Dziale ogłoszeń urzędu.

Harmonogram konkursów na 2019 - Urząd Miasta Katowice.doc

Poniżej znajdują się odnośniki do konkursów i dotacji udzielane przez:

 

 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

WYDZIAŁ KULTURY