16 września 2019
Zespół Doradczy ds. Ekologii, Ochrony Środowiska i Ochrony Praw Zwierząt
ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

​Szanowni Państwo.

Z powodu nagłej choroby Pani Katarzyny Lechowskiej – specjalisty odpowiedzialnego za działania i procesy związane z ochroną praw zwierząt w mieście oraz osoby odpowiedzialnej za organizację zebrań Członków Zespołu Doradczego ds. Ekologii, Ochrony Środowiska i Ochrony Praw Zwierząt termin najbliższego spotkania Zespołu został przesunięty i wyznaczony na dzień 26.09.2019r. o godz. 15:00, w sali nr 701 w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1.

Tematyka najbliższego spotkania:

- omówienie projektu regulaminu oraz głosowanie nad jego przyjęciem;

Regulamin pracy Zespołu.docx

- omówienie przebiegu akcji chipowania psów i kotów posiadających właścicieli;

- omówienie propozycji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt (w tym przede wszystkim dyskusja na temat kontynuacji akcji chipowania i/lub wdrożenia akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli)

- omówienie możliwości optymalizacji akcji dokarmiania kotów bezdomnych (forma prowadzenia listy karmicieli, wprowadzenie przydziału karmy, zakres współpracy Urzędu z organizacjami dokarmiającymi).

protokół 25.08.2019.docx

​​​​