Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Edukacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Edycja 2021

                                        flaga i godło.png

                                          NPRC logo.png

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"Priorytet 3" w 2021 roku

Decyzją Wojewody Nr FBI.3111.189.5.2021 z dnia 27 października 2021 roku miastu Katowice zostało przyznane dofinansowanie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok, które przeznaczone jest na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3" w roku 2021 w wysokości 39 000 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Dofinansowaniem objęto  n/w jednostki oświatowe:

Miejskie Przedszkole nr 93 w wysokości 3 000,00 złotych,
Szkoła podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w wysokości 12 000,00 złotych,
Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w wysokości 12 000,00 złotych,
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  im. Mikołaja Kopernika w wysokości 12 000,00 złotych.
Koszt całkowity zadania wynosi 48 750,00 złotych, w tym wartość dotacji - 39 000,00 złotych, wkład własny miasta Katowice - 9 750,00 złotych.
Środki zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.


Informacja dot. programu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacja dot. składania wniosków do programu.

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice