​​Drodzy Mieszkańcy Katowic,

jesteśmy zielonym miastem, bo ponad połowa obszaru Katowic to tereny leśne i parkowe. Dlatego zachęcam do zapoznania się z artykułami, które będą pokazywać bogactwo przyrody Katowic. Od kwietnia tego roku będziemy, co miesiąc, publikować na stronie internetowej miasta (w kategorii Turystyka i Sport w zakładce Natura Miasta) artykuły z cyklu „Natura miasta - poznać i zrozumieć”.

Autorami publikacji będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Do współpracy przy tworzeniu artykułów włączą się, jako konsultanci, przedstawiciele Zakładu Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwa Katowice, Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Promocji Urzędu Miasta Katowice.

Mam nadzieję, że ciekawa lektura zachęci Was do spacerów w rożne zakątki Katowic, by zapoznać się w terenie z przykładami bioróżnorodności naszego miasta. Wielu z nas może być pozytywnie zaskoczonych, gdy na własne oczy ujrzy ciekawe okazy flory i fauny właśnie w Katowicach. Będzie to również okazja, aby poznać i zrozumieć naturę miasta, czyli nie tylko środowisko naturalnego, ale także przemyślanych i celowych działań człowieka w tej sferze.

Pozdrawiam

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Natura Miasta.pdf


Hałdy powęglowe w krajobrazie Katowic.pdf


Szurpek w wielkim mieście - czyli wywiad niebanalny.pdf


Stawy na Tysiącleciu - atrakcja przyrodnicza Katowic.pdf


Pan Józef, gęś Balbina i nur lodowiec.pdf


Między lasem a kopalnią - płazy Katowic.pdf


Rośliny torowisk tramwajowych - interesujący element w krajobrazie miasta.pdf


Rośliny 'symboliczne' wokół kościołów i na cmentarzach Katowic.pdf


Przyroda katowickich lasów.pdf