Nowa siedziba NOSPR


HEADER_nospr.gif 

​Inwestycja zakłada realizację obiektu przeznaczonego na siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W budynku o łącznej powierzchni netto 25 450 m2 i kubaturze brutto wynoszącej 199 841 m3 zlokalizowanych będzie 116 pomieszczeń dla funkcji podstawowej, w tym duża sala koncertowa na 1 800 miejsc, sala kameralna na 300 miejsc, studio nagrań oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne, gościnne oraz przeznaczone na archiwum, w którym gromadzone będą nagrania i nuty. Inwestycja obejmuje ponadto zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym na amfiteatr terenowy, obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną oraz urządzenie zieleni.
Planowana duża sala koncertowa przeznaczona będzie do wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej, w tym z rozszerzonym składem orkiestry, 120-osobowym chórem oraz z towarzyszeniem organów.
Celem projektu jest wykorzystanie potencjału Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz zachowanie jej dziedzictwa o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski, poprzez budowę siedziby Orkiestry. Projekt umożliwi zwiększenie dostępu do zasobów kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Zwiększona liczba miejsc na sali koncertowej zwiększy dostęp do oferty muzycznej NOSPR. Jednocześnie bezprecedensowe podniesienie jakości akustycznej, w tym transmisji i nagrań dokonywanych przez NOSPR i jej gości umożliwi bogatą prezentację realizowanych wykonań muzycznych. Budowa siedziby wedle ambitnych założeń pozwoli zatem na szeroką prezentację zasobów muzyki klasycznej o najwyższej wartości artystycznej. Siedziba Orkiestry, dzięki precyzyjnie dedykowanym walorom technicznym i użytkowym stanie się wyróżniającym się na mapie świata ośrodkiem ochrony, rozwoju i promocji muzyki klasycznej.

nospr_tablice_eu.jpg