Nazwa projektu:
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzielnica:
Śródmieście

Budżet projektu:
ok. 303 000 000 mln zł

Źródła finansowania:
ok. 50 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i ok. 50% z budżetu Miasta Katowice

Okres realizacji projektu:
2008-2013

Opis sytuacji przed projektem:
W sąsiedztwie najsilniejszego w regionie ośrodka kulturalno – sportowego „Spodka” po zakończeniu funkcjonowania kopalni „Katowice” powstał 16,6 ha teren poprzemysłowy wymagający ponownego zagospodarowania. Z uwagi na jego lokalizację w centrum Katowic, które jest zarówno centrum Metropolii, zdecydowano się na wprowadzenie na tym terenie nowych funkcji o zdecydowanym charakterze ponadlokalnym tj: kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych i towarzyszących. Realizacja projektu ma zmierzać do wzbogacenia oferty produktu biznesowego Katowic oraz uzyskania nowej przestrzeni publicznej o wysokich walorach urbanistyczno – architektonicznych.

Opis projektu:
Projekt „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” znajduje się na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSl na lata 2007-2013
Obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego ma umożliwiać organizację 3 rodzajów przedsięwzięć:
a) kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów, bankietów,
b) wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, koncertów muzycznych,
c) przedsięwzięć o charakterze ekspozycyjno – wystawienniczo - targowym.

Podstawowe funkcje budynku MCK:

Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia
w m2
Dopuszczalna
liczba osób
1.Sala wielofunkcyjna - aranżacja koncertowa804012 000 os.
2.Sala wielofunkcyjna - aranżacja kongresowa8040 8 000 os.
3.Sala bankietowa12001 000 os.
4.Foyer Sali bankietowej400300 os.
5.Audytorium600600 os.
6.Foyer audytorium600600 os.
7.Restauracja główna800 450 os.
8.Lokal gastronomiczny przy wejściu15050 os.
9.Lokal gastronomiczny "przy kładce"15050 os.
10.kawiarnia w foyer10050 os.
11.Strefa VIP10020 os.
12.Pressroom10020 os.
13.Foyer główne55001 500 os.
14.Sale konferencyjne1750 (w tym - centrum biznesu - 150)1 200 os.
15.Biura dla wystawców500 100 os.


 

MCK połączone zostanie przejściem podziemnym z Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”, co spowoduje, że kompleks MCK/Spodek będzie jedynym w Polsce obiektem kongresowo-konferencyjnym, który może pomieścić w jednym miejscu i czasie prawie 15 000 osób.

Działania społeczne powiązane z projektem
Realizacja projektu sprawi, że miasto zyska nowe funkcje, dzięki którym wzrośnie jego atrakcyjność i rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym. Na skutek realizacji przedsięwzięcia spodziewany jest napływ korzystających z oferty MCK oraz dalszy napływ inwestorów. Dzięki temu nastąpi wzrost dochodów budżetowych miasta, a potrzeby mieszkańców będą mogły być zaspokajane na odpowiednio wyższym poziomie.
Uporządkowana i przyjazna przestrzeń publiczna wpłynie na poprawę wizerunku Katowic i jego postrzeganie przez mieszkańców, a tym samym na wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miastem.

Projekty komplementarne:
1. Projekt pn.: Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu zainwestować, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2. RPO Województwa Śląskiego.
Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta poprzez udział w targach (Expo Reali MIPIM) oraz organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, internetu i komputerowych wizualizacji 3D i 2D: (trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów w skali szczegółowej i internetu). Na projekt składa się pięć zadań:

    Zadanie I. Udział w targach MIPIM w Cannes
    Zadanie II. Udział w targach Expo Real w Monachium
    Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej
    Zadanie IV. Strona internetowa
    Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu, którym jest „niedostateczne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Aglomeracji Górnośląskiej,
a w szczególności Miasta Katowic”. W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu Miasto spodziewa się pozyskać co najmniej 3 dużych inwestorów, promując na targach, w mediach i internecie co najmniej 9 ofert inwestycyjnych.

2. Projekty pn.: „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic I i II etap” realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III Turystyka RPO WSL 2007-2013. Projekty mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i do wykreowania nowego, przyjaznego turyście wizerunku regionu, poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.
Cele projektu to:
-       wpływanie na zmianę postrzegania Katowic przez kluczowych partnerów, generowanie nowych konferencji i kongresów dla miasta oraz zainteresowania polskich mediów Katowicami, co przełoży się na artykuły o mieście;
-       nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi organizatorami spotkań, pozyskanie zapytań konferencyjnych, edukowanie szerokiej publiczności targowej w zakresie możliwości konferencyjnych Katowic;
- pozyskiwanie uwagi dziennikarzy i generowanie artykułów o atrakcjach turystycznych i możliwościach konferencyjnych Katowic.

Koordynator projektu/wydział odpowiedzialny za realizację projektu
Koordynator Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe

mck.jpg Przyszla lokalizacja.jpg 

widok.jpg