​​​​


Szanowni Mieszkańcy Katowic,

Szanowni Mieszkańcy Kolonii,

w tym roku przypada jubileusz 25-lecia partnerstwa Katowic i Kolonii. Na mocy porozumienia z 15 marca 1991 roku nasze miasta nie tylko nawiązały formalne kontakty na szczeblu urzędowym, ale również pielęgnują współpracę na stopie przyjacielskiej, włączając w nią różne środowiska. To ścisła współpraca polegająca na wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem i udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy zwalczania nierówności na rynku pracy. Efektem naszego partnerstwa są wspólne imprezy sportowe, projekty artystyczne, konferencje.

Żyjemy w czasach, gdy problemy globalne stają się problemami lokalnymi. Miasta na całym świecie muszą się z nimi mierzyć, a najlepszym sposobem na to jest uczenie się od siebie nawzajem. To również ważny cel naszych kontaktów.

Kolonia i Katowice to miasta przemysłowe, które umiejętnie łączą swoje dziedzictwo z tym, co nowoczesne, z rozwojem wyższych uczelni i środowiska akademickiego, z inwestowaniem w kulturę i poprawę jakości życia mieszkańców. Katowice są młodym miastem, Kolonia jednym z najstarszych spośród dużych, niemieckich miast. Kolonia tętni życiem, dziś również Katowice takie się stają, z przebudowanym centrum, z coraz to nowymi, ciekawymi miejscami, gdzie można spędzić czas.

Jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki Katowice mogą zaoferować mieszkańcom Kolonii swój muzyczny potencjał. Zaprosić na znakomite festiwale o europejskiej renomie, takie jak OFF Festival czy Tauron Nowa Muzyka, na koncert do jednej z najlepszych sal koncertowych na świecie w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy do Nikiszowca, zabytkowego osiedla, które dzisiaj przeżywa swój renesans, również za sprawą samych mieszkańców. W nowym obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego odbywają się europejskie debaty na temat najważniejszych zagadnień w dziedzinie gospodarki, samorządu, dizajnu i architektury, kultury czy służby zdrowia.

Obchody jubileuszu będą okazją do kolejnych, międzynarodowych spotkań, na które już teraz zapraszam mieszkańców zarówno Katowic, jak i Kolonii. W obchody mocno zaangażowały się obydwa nasze miasta. Aktywnie włączą się w nie m.in. Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Katowice – Kolonia oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Planowane są również spotkania władz miast, zarówno w Katowicach, jak i w Kolonii.

Dziękuję za dotychczasowe partnerskie relacje i zapraszam do dalszej współpracy.


Z poważaniem,


Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice