14 października 2019
Ogłoszenie dot. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na konkurs ofert ogłoszony w dniu 10.10. br. na realizację zad. pn. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na rok 2020
Ogłoszenie dot. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na konkurs ofert ogłoszony w dniu 10.10. br. na realizację zad. pn. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" na rok 2020

Ogłoszenie dotyczące zmiany wysokości kwoty w ogłoszonym konkursie ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie
realizacji zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej


W związku z ogłoszeniem w dniu 10 października 2019 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września br. w sprawie wysokości kwoty bazowej na rok 2020 stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zmianie ulega wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację ww. zdania.


Kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2020 r.: 384.120,00 zł (360.360,00 zł – nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i 23.760,00 zł na zadania
z zakresu edukacji prawnej)
, w tym na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 60.060,00 zł, przeprowadzenie zadań
z zakresu edukacji prawnej:
3.960,00 zł na 1 punkt.