14 października 2019
Informacja na temat rozpoczęcia prac nad projektami na 2020 rok na podstawie „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2021 Katowice bez barier”.
Urząd Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad opracowaniem projektów na 2020 rok na podstawie „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 - 2021 Katowice bez barier”. Zapraszamy podmioty oraz organizacje d

Urząd Miasta Katowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad opracowaniem projektów na 2020 rok na podstawie „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 - 2021 Katowice bez barier”.

Zapraszamy podmioty oraz organizacje działające na terenie miasta Katowice do wnoszenia uwag, opinii, sugestii lub propozycji zadań na 2020 rok w terminie do 31 października 2019 r.

Powyższe uwagi proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: jszymanska@mops.katowice.pl