07 października 2019
Konferencja „Rada Seniorów-Katowickim Seniorom”
24 września w MDK Koszutka odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Seniorów Miasta Katowice.

​W dniu 24.09. 2019, w gościnnych pomieszczeniach Domu Kultury Koszutka odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Seniorów Miasta Katowice. Celem konferencji było przedstawienie  zadań jakie ma do spełnienie Rada, jej aktualnych działań oraz perspektyw.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów z całego Miasta jak i zaproszeni przedstawiciele Rad Seniorów z Tychów, Sosnowca, Mysłowic.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością Wiceprezydent  Jerzy Woźniak, Przewodniczący Rady Miasta Maciej Biskupski wraz z Radnymi, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech. Konferencję, łącznie z panelem,  w sposób profesjonalny prowadziła dr Sonia Rzeczkowska, prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych Most.
W swoim wystąpieniu Wiceprezydent przedstawił aktualne działania jak i propozycje działań Miasta na rzecz seniorów, podkreślając zaangażowanie Miasta w kształtowanie  polityki senioralnej. Przewodniczący Rady Miasta podkreślał znaczenie działań  Rady Seniorów dla  godnego życia osób starszych w Mieście. Przewodnicząca Rady Seniorów Janina Piwowarczyk przedstawiła dotychczasowe  działania Rady oraz jej skład, charakteryzując poszczególnych członków.
W swoim wykładzie dr Helena Hrapkiewicz- pełnomocnik Prezydenta ds. seniorów w mieście, ukazała ważność uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Zaangażowanie seniorów w życiu społecznym przeciwdziała ich dyskryminacji, przyczynia się do wykorzystania potencjału osób starszych, promuje ich integrację, a także ukazuje pozytywny wizerunek  starzenia się. Rada seniorów jest takim pozytywnym przykładem  zaangażowania seniorów w życiu społecznym.
Prawnik Wojciech Nalepa, przedstawiciel Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu przedstawiał  charakterystykę rad seniorów w Polsce, podkreślając ważność zaangażowania członków jak i konieczność współpracy z władzami  gmin.
Następnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przewodniczący  Rad seniorów czterech miast: Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Tychów. Temat panelu  brzmiał „Jak funkcjonuje Rada Seniorów?”
Paneliści odpowiadali na kilka pytań, które formułowała prowadząca. Między innymi przedstawiali  jak zmieniało się rozumienie zadań Rady przez władze miasta jak i przez samych jej uczestników.  Jak kształtowała się współpraca z władzami Miasta. Np. przewodnicząca katowickiej Rady mówiła o dobrej współpracy z władzami Miasta, która może być przykładem dla innych Rad. Również  o tym, że wnioski kierowane przez Radę do Prezydenta, bądź jednostek miejskich są rozpatrywane a głos Rady uważnie słuchany.

W podsumowaniu Panelu sformułowano kilka wniosków jak  potrzeba kontaktu Rady ze środowiskiem senioralnym, uświadomienie seniorom  czym Rada się zajmuje. Chodzi o kształtowanie świadomości seniorów, że członkowie Rady reprezentują ich interesy, a więc ich problemy i starają się zaspokoić ich potrzeby.

dr Helena Hrapkiewicz

Janina Piwowarczyk

70925397_3059235784093252_710142232161681408_n.jpg

70836190_3059229514093879_4963608972872384512_o.jpg