18 października 2019
Konkurs - Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na doroczną Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

​Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków w konkursie o  „Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Czy znasz osobę, która bezinteresownie działa dla mieszkańców Katowic – prowadzi warsztaty dla dzieci, aktywizuje seniorów, pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dba o bezdomne zwierzęta, chroni środowisko, a może w inny sposób udziela się na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli tak, to nie zwlekaj! Do 30 października 2019r. przyjmowane są wnioski w ramach konkursu o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice.

Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003, bądź drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu w terminie podanym w ogłoszeniu.

Już od 2012 r. nagrodę otrzymują społecznicy za swoją bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

  1. osobom prawnym,
  2. osobom fizycznym,
  3. jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

  1. organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz jednostki miejskie, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Załącznik Nr 1 - WNIOSEK - ngo lub j.m_.doc

Załącznik Nr 2 - wniosek mieszkańcow.doc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice

558-2019b.pdf