09 sierpnia 2019
Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy ...


W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących mieszkańcami Katowic.


ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy m.in. następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa.


W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.


W celu uzyskania bliższych informacji, a także załatwienia formalności należy zgłosić się w jednym z poniższych Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach:
TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99
TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30
TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09
TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78
TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel.: 254 70 61
TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23
TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35
TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68
TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67
TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39