12 czerwca 2019
„Bezpieczny Senior”
Zachęcamy wszystkich Seniorów naszego miasta do zapoznania się z załączoną broszurą edukacyjno – informacyjną pn. BEZPIECZNY SENIOR.

Zachęcamy wszystkich Seniorów naszego miasta do zapoznania się z załączoną broszurą edukacyjno – informacyjną pn. BEZPIECZNY SENIOR.

Zawiera ona m.in. informacje dotyczące zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, wzór odstąpienia od umowy zwartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a także przydatne adresy i strony internetowe.

Publikacja wydana została w ramach Kampanii BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR, realizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i współfinansowanej ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

broszura_bezpieczny_senior.pdf