08 maja 2019
Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gliwickiej 74a dysponuje wolnymi miejscami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że Środowiskowy Dom Samopomocy  przy ul. Gliwickiej 74a dysponuje wolnymi miejscami.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic. ŚDS jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie i świadczy usługi takie jak: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa.

W celu uzyskania bliższych informacji, a także załatwienia formalności należy zgłosić się  w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16c,  tel.: 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39

 

Pracownicy socjalni przyjmują;

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)