08 maja 2019
Wolne miejsca w Dziennych Domach Pomocy Społecznej
Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom usługi w postaci: pobytu w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, wyżywienia (śniadanie i obiad), posiłków na wynos, usług higienicznych, udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, podnoszenia sprawności
i aktywizowanie, pomocy w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych, działań wspomagających.

 

W chwili obecnej Dzienne Domy Pomocy Społecznej dysponują wolnymi miejscami w ilości:

  • DDPS Nr 1, ul. Czecha 2 – 2 miejsca na pobyt,
  • DDPS Nr 3, ul. Tysiąclecia 45 – 1 miejsce na pobyt,
  • DDPS Nr 4, ul. Wiślana 9 – 2 miejsca na pobyt i 1 miejsce na posiłki na wynos,
  • DDPS Nr 5, ul. Świdnicka 35a – 5 miejsc na pobyt,
  • DDPS Nr 6, ul. M. Oblatów 24 – 6 miejsc na pobyt,
  • DDPS Nr 7, ul. Gliwicka 74a – 6 miejsc na pobyt,
  • DDPS Dąb, ul. Dębowa 23 – 4 miejsca na pobyt,
  • DDPS Brata Alberta, ul. Brata Alberta 4 - 7 miejsc na pobyt i 2 miejsca na posiłki
    na wynos.

 

W celu uzyskania bliższych informacji, a także załatwienia formalności należy zgłosić się  w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

 

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel.: 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16c,  tel.: 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel.: 256 80 39