10 maja 2019
E- dowód
Informacja o terminie personalizacji dowodu osobistego

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019 r. nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną proces jego przygotowania przez Centrum Personalizacji Dokumentów uległ wydłużeniu, w wyniku czego zmniejszyła się możliwość odbioru dowodu osobistego wcześniej niż ustawowy termin, czyli 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 24 ust. 4 ustawy o dowodach osobistych).

Składając zatem wniosek o nowy dowód osobisty należy liczyć się z trzydziestodniowym terminem oczekiwania na nowy dokument.


W tej sytuacji uprasza się wszystkich klientów Urzędu Miasta Katowice, zainteresowanych otrzymaniem dowodu osobistego, o składanie stosownych wniosków z uwzględnieniem powyższych informacji.