08 maja 2019
Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście
Zapraszamy mieszkańców Śródmieścia do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do dokumentu

24 stycznia 2019 r. Rada Miasta Katowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (informacje na temat procesu dostępne są TUTAJ), podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście. Kolejnym formalnym krokiem będzie uchwalenie Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1, aby jednak Rada Miasta mogła podjąć uchwałę w tym temacie, projekt tego dokumentu przedstawia się do zaopiniowania mieszkańcom Śródmieścia. 


Konsultacje społeczne projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście zostały uruchomione zarządzeniem nr 237/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 kwietnia 2019 r. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Śródmieścia. Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w termienie od 24 kwietnia do 13 maja 2019 r.


Treść projektu Statutu dostępna jest TUTAJ


Formularze konsultacyjne od 24 kwietnia będą dostępne:
  • w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na terenie Śródmieścia (nr 1 przy ul. Ligonia 7, nr 4 przy ul. Poniatowskiego 14, nr 13 przy ul. Młyńskiej 5, nr 30 przy ul. Rybnickiej 11)
  • w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, p. 204a, II piętro)
  • oraz do pobrania poniżej

Wypełnione druki należy następnie w terminie od 24 kwietnia do 13 maja 2019 r:

  • wrzucić do urn znajdujących się w filiach nr 1, 4, 13, 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
  • dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice 
  • przesłać na adres e-mailowy: konsultacje@katowice.eu

formularz JP 1 24.04.docx