09 stycznia 2019
Dodatkowe 50 miejsc opieki żłobkowej w dzielnicy Ligota, dotowanych przez miasto Katowice
Informujemy, iż miasto Katowice przyznało dotację na dodatkowych 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic.

Informujemy, iż miasto Katowice przyznało dotację na dodatkowych 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic.

Podmiotem prowadzącym jest BEMA EDUKACJA SP. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Fitelberga 4, prowadząca Żłobek AKADEMIA MALUCHA „PUCHATKOWO” przy ul. Huculskiej 7 w Katowicach.
Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w w/w  żłobku
w 2019 r. wyniesie 1100,00 zł miesięcznie, w tym kwota dotacji z budżetu miasta Katowice wyniesie 800,00 zł miesięcznie, natomiast opłata pobierana od rodziców/opiekunów prawnych wyniesie maksymalnie 300 zł miesięcznie.

Ustalona przez podmiot miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem (na którą składa się dotacja oraz środki od rodziców) uwzględnia wszystkie wydatki związane z opieką, w tym w szczególności koszty wszystkich opłat za zajęcia opiekuńczo – pielęgnacyjne i edukacyjne, koszty wszystkich opłat za zajęcia dodatkowe itp.), natomiast nie obejmuje kosztów wyżywienia. Wysokość opłaty pobieranej od rodziców w trakcie trwania umowy nie może ulec zwiększeniu.

            Zachęcamy do skorzystania z oferty w szczególności rodziców dzieci, które obecnie znajdują się na listach rezerwowych dzieci oczekujących na miejsce w katowickim żłobku publicznym , zarejestrowanych w elektronicznym systemie.

            W przypadku zainteresowania w/w ofertą proszę o kontakt z podmiotem prowadzącym żłobek t.j. BEMA EDUKACJA SP. z o. o. z siedzibą w Katowicach
ul. Fitelberga 4,   pod nr tel. 605-652-990 lub na adres e- mail: kontakt@puchatkowo.eu

Dane kontaktowe można znaleźć również na portalu   na portalu informacyjno-usługowym  Emp@tia, pod adresem :

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych