09 stycznia 2019
Rozpoczął się nabór na ławnika sądowego
Uzupełniające wybory jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019

Informujemy, iż Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. - na podstawie  art. 168  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) - wystąpił do Rady Miasta Katowice o przeprowadzenie uzupełniającego wyboru jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016-2019. Akcja naboru potrwa do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wszelkie informacje związane ze zgłoszeniem kandydata na ławnika dostępne są dla Państwa TUTAJ