30 listopada 2018
Rozpoczęcie wykupu mieszkań z zasobu SM „DOM” przez Miasto Katowice
8 listopada br. została zawarta przedwstępna umowa zakupu z zasobu SM DOM Sp. z o.o. przez Miasto Katowice 31 budynków z 612 lokalami mieszkalnymi

8 listopada br. została zawarta przedwstępna umowa zakupu z zasobu SM DOM Sp. z o.o. przez Miasto Katowice 31 budynków z 612 lokalami mieszkalnymi. Kwota całości transakcji wyniesie 32,25 mln zł. - Interes mieszkańców jest dla nas najważniejszy, dlatego zainicjowaliśmy trójstronne negocjacje, które prowadziliśmy od dwóch lat, żeby pomóc mieszkańcom. Mieszkania zostaną włączone do zasobu komunalnego miasta i będą sukcesywnie przejmowane w zarząd Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Oznacza to w praktyce, że każdy chętny lokator będzie mógł wykupić mieszkanie na preferencyjnych warunkach – czyli o wiele bardziej korzystnych niż te, które proponowała SM DOM Sp. z o.o. Co ważne, wykupić mieszkanie będzie można w dogodnym dla siebie terminie – informował mieszkańców Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dziś, tj. 30 listopada, zostało wydane zarządzenie prezydenta Katowic o nabyciu do zasobu Miasta Katowice praw do nieruchomości położonej przy ul. Norwida 9 w Katowicach. Oznacza to, że do 30 grudnia zostanie zawarta umowa zakupu budynku przy ul. Norwida 9, w którym znajduje się dla 15 lokali. Miasto zapłaci 499.786 zł. Będzie to pierwsza transza wykupowanych lokali. Zakończenie wykupu całego zasobu objętego umową przedwstępną planowane jest do końca marca przyszłego roku. Wykup mieszkań w transzach wynika z konieczności przeprowadzenia złożonej procedury przygotowania tak dużego zasobu oraz dostosowania organizacyjnego KZGM do jego przejęcia.