04 grudnia 2018
Program "Za życiem"
Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.


 W ramach realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem" dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach wspomagających. Zajęcia przyznają i organizują powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. W Katowicach jest nim Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Sokolskiej 26.

Program skierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia. Dziecko musi posiadać:

  • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub

  • zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub

  • orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. O zajęcia mogą wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością.


Dzięki programowi „Za życiem" dziecko może mieć nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia 2021 r. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy skontaktować się ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy  ul. Sokolskiej 26  w Katowicach.  To pracownicy Poradni kwalifikują dzieci do zajęć, określają ich rodzaj oraz częstotliwość. Zajęcia odbywają w Poradni lub w innej, wskazanej przez Poradnię placówce publicznej lub niepublicznej na terenie miasta Katowice. 


W ramach Programu, w mieście Katowice realizowane są następujące zajęcia:

  • indywidualna terapia integracji sensorycznej,

  • indywidualna terapia surdopedagogiczna,

  • indywidualna terapia logopedyczna,

  • indywidualna terapia psychologiczna,

  • indywidualna terapia pedagogiczna,

  • indywidualna terapia tyflopedagogiczna,

  • fizjoterapia.