16 października 2018
Katowice Liderem Samorządowej Edukacji
Po raz trzeci Katowice uzyskały certyfikat „Lider Samorządowej Edukacji”

Po raz trzeci Katowice uzyskały certyfikat „Lider Samorządowej Edukacji". W tym roku, w Ogólnopolskim Programie Certyfikacyjnym dla Gmin, Powiatów i Samorządów Wojewódzkich wzięła udział rekordowa ilość samorządów, wpłynęło ponad 200 wniosków. Komisja Certyfikacyjna nadała tytuł „Samorządowy Lider Edukacji" ponad 60 jednostkom samorządu terytorialnego.

- Cieszę się, że po raz kolejny nasza oferta edukacyjna uzyskała uznanie zewnętrznych ekspertów. To ważne, bo odpowiednie kształcenie kolejnych pokoleń, przekazywanie wiedzy oraz wpajanie uniwersalnych wartości pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. To wyróżnienie w dużej części jest zasługą ciężkiej pracy nauczycieli, dyrekcji i pracowników naszych jednostek oświatowych. Warto dodać, że tytuł „Lidera Samorządowej Edukacji" otrzymaliśmy trzeci raz z rzędu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Komisja Certyfikacyjna podkreśliła, że miasto może poszczycić się najwyższym poziomem kompetencji zarządczych w obszarze oświaty, a długofalowe planowanie strategiczne – Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022,  pozwala na wszechstronny i dynamiczny rozwój samorządowej edukacji. Członkowie Komisji wysoko ocenili także współpracę Miasta Katowice z dyrektorami szkół i stroną społeczną w procesie wdrażania reformy ustroju szkolnego – praktyczne zastosowanie samorządowego dokumentu strategicznego. - Uwagę Komisji zwrócił rozwój kształcenia językowego w katowickich szkołach – klasy dwujęzyczne w ujęciu systemowym oraz oferta klasy z rozszerzeniem z języka chińskiego w X LO im. I. J. Paderewskiego – wyjaśnia Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu.

Na ocenę Katowic miała wpływ również współpraca z partnerami przy realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, m. in. za realizowany z Uniwersytetem Śląskim Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, czy Uniwersytet Najlepszych, a także współpracę z podmiotami branży biznesu i przemysłu za projekt Katowice Miastem Fachowców. Dodatkowo Katowice doceniono za autorski program edukacji regionalnej „Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi" oraz duże zaangażowanie miasta w pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej i współfinansowanie przez miasto projektów unijnych, w tym np. budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w dzielnicy Murcki. Podkreślono również wkład Katowic w proces doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół samorządowych.

Katowice w bieżącej edycji Konkursu otrzymały ponadto tytuł „Sukces Roku w Oświacie".

 

Katowice Gospodarzem Kongresu Miast Edukacyjnych

Komisja zwróciła także uwagę na skuteczne starania Katowic w zakresie ubiegania się o organizację XVI Międzynarodowego Kongresu Miast  Edukacyjnych w 2020 r. Kongres będzie przebiegał pn. „Miasto przemian – jako przestrzeń dla kreatywności i innowacyjności – muzyka, środowisko, rekreacja, partycypacja".

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia miast Edukacyjnych (IAEC) odbywa się co dwa lata I gromadzi burmistrzów oraz przedstawicieli miast i organizacji społecznych z całego świata. Kongres jest okazją do wymiany doświadczeń i szukaniu rozwiązań w problemach dotyczących budowy polityki edukacyjnej miast. Przyciąga on blisko 1,5 tys. gości ze wszystkich kontynentów. Katowice są członkiem IAEC od roku 1998 Miasto Katowice, jako jedyne miasto w Polsce. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Barcelonie. Aktualnie do stowarzyszenia należy 436 miast z całego świata. Głównym celem IAEC jest promowanie szeroko pojętej edukacji jako podstawowego i niezbywalnego prawa wszystkich obywateli.