06 sierpnia 2018
Zmarł ksiądz prezbiter dr Stefan Rogaczewski
Inicjator i koordynator budowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Z żalem informujemy o śmierci Księdza Prezbitera dr. Stefana Rogaczewskiego, który zmarł 2 sierpnia 2018 r. w wieku 90 lat.

Urodził się w Daniłowcach koło Grodna. Absolwent Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Polsce (1949 r.), Międzynarodowego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Szwajcarii (1968 r.), doktor teologii h.c. Uniwersytetu Mc'Master w Hamilton w Kanadzie. Pełnił funkcję pastora w Kaliszu, Krakowie oraz w Poznaniu. W latach 1965-1988 był skarbnikiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. W latach 60. i 80. ub. wieku reprezentował Kościół Baptystyczny na europejskich i światowych kongresach baptystycznych. W latach 1979-1996 był pastorem Zboru w Katowicach. W latach 80. i 90. ub. wieku był skarbnikiem Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Do roku 2003 był zwierzchnikiem Śląskiego Okręgu Kościoła Baptystów.

Inicjator i koordynator budowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. 

 

Pogrzeb odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 14:00 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ulicy Morawskiej oraz na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej w Katowicach.