04 lipca 2018
Miasto Katowice docenione za realizację inicjatywy pn. "Sygnał Życia"!
Z przyjemnością informujemy, że katowicki projekt "Sygnał Życia" został wyróżniony w III edycji konkursu "Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych".

Miasto Katowice docenione za realizację inicjatywy pn. "Sygnał Życia"!

Z przyjemnością informujemy, że katowicki projekt "Sygnał Życia" został wyróżniony w III edycji konkursu "Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych".

Konkurs został zorganizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych, mający na celu promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych.

Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta Katowice od 2008 roku. Projekt skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych, którym nie zawsze udaje się porozumieć z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia, a w konsekwencji wezwać pomoc.

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego wymaga od uczestnika jedynie posiadania telefonu komórkowego, bądź stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W przypadku wystąpienia zagrożenia wystarczy jedynie nacisnąć przycisk, aby dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa uzyskał informację o konieczności udzielenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.

W uzasadnieniu komisja ekspertów napisała: " Przedsięwzięcie zostało wyróżnione za prosty

w realizacji sposób wzmacniania poczucia bezpieczeństwa osób starszych i usprawniania samego procesu udzielania pomocy medycznej w nagłych sytuacjach. Możliwy jest do wykonania bez wysokich nakładów. Walorem przedsięwzięcia jest ponadto jego dostępność (usługa powszechna

i bezpłatna) [...] Przedsięwzięcie jest gotowym wzorem, może być replikowane w innych miejscach."

Wyróżnienie "Sygnału Życia" nastąpi poprzez umieszczenie opisu dobrej praktyki w "Złotej Księdze Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych ".