07 marca 2018
„Miejska Dżungla" - Konkursy
Ogłoszenie Konkursów w ramach X edycji projektu „Miejska Dżungla"

Ogłoszenie Konkursów w ramach X edycji projektu „Miejska Dżungla"

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, w ramach X edycji projektu „Miejska Dżungla" dotyczącego osób niepełnosprawnych ogłasza konkursy dla uczniów katowickich szkół biorących udział w projekcie. Kategorie konkursów:

- konkurs na plakat

- konkurs literacki

- konkurs multimedialny

Prace do ww. konkursów należy składać do dnia 20.04.2018r. w Wydziale Polityki Społecznej przy Rynek 1, pokój 805.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 czerwca 2018r.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Agnieszka Głowacka nr tel. 32 2593 207

Więcej szczegółów oraz regulaminy poszczególnych konkursów w poniższym linku:

https://www.katowice.eu/urzad-miasta/osoby-niepe%C5%82nosprawne/miejska-d%C5%BCungla/konkursy