08 lutego 2018
Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzonym badaniu
O 5 lutego do 30 maja 2018 r. Urząd Statystyczny prowadzi Badanie Spójności Społecznej.

Informujemy, że od 5 lutego do 30 maja 2018 r. na terenie całego kraju, w tym również na terenie województwa śląskiego, jest prowadzone Badanie Spójności Społecznej BSS.

Badanie jest realizowane techniką bezpośredniego wywiadu. 

badania_ankietowe_bss.jpg

Badania_ankietowe_ULOTKA.pdf

Format .pdf ulotki zawiera aktywne linki z dostępem do postaci i zakresu formularzy oraz niezbędne informacje dotyczące możliwości identyfikacji ankieterów.