07 grudnia 2017
X edycja projektu „Miejska Dżungla”
Urząd Miasta Katowice informuje o rozpoczęciu X edycji projektu ...

​Urząd Miasta Katowice informuje o  rozpoczęciu X edycji projektu „Miejska Dżungla”, której głównym celem jest łamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

 W ramach „Miejskiej Dżungli” w dniach 2 i 9 grudnia 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się akcja patrolowa, podczas której harcerze i młodzież z katowickich szkół w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji będą wręczali ulotki „Nigdy nie parkuję na miejscu dla  osoby niepełnosprawnej” kierowcom nieuprawnionym do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz będą informowali o przepisach „Prawo o ruchu drogowym” i wynikającej karze w przypadku nie stosowania się do przepisów zawartych w ww. Ustawie.

 Program „Miejska Dżungla” i akcja patrolowa jest dobrze oceniana  wśród organizacji  pozarządowych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice, został także doceniony przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego i uzyskał dla Miasta Katowice tytuł „Samorząd Równych Szans”, dlatego na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez.