Calendar
Title and navigation
<<<luty 2019>>>
luty 2019
PWŚCPSN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
11 stycznia 2018
Raport końcowy z konsultacji społecznych
Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem procesu konsultacyjnego dot. tzw. uchwały krajobrazowej

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji społecznych dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

Celem procesu było pozyskanie opinii mieszkańców Katowic w odniesieniu do możliwych do wdrożenia w mieście zasad, dających sposobność uporządkowania przestrzeni publicznej. Działania konsultacyjne przeprowadzono od lutego do listopada 2017 r., a do udziału w procesie zaproszono wszystkich mieszkańców miasta Katowice, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców branży reklamowej oraz ich przedstawicieli. Zainteresowane tematem osoby miały możliwość wzięcia udziału w badaniu diagnostycznym oraz dwóch spotkaniach. Łącznie w działania konsultacyjne było zaangażowanych 1418 osób.

Na podstawie przekazanych uwag i opinii uczestników konsultacji zebrano 62 wnioski, które są zawarte w załączniku nr 6 do raportu. Wszystkie informacje pozyskane na etapie prac przygotowawczych, tj.: uzyskane w toku przeprowadzonego dialogu technicznego, zawarte w opracowaniu wykonanym przez PwC, a także uwagi i propozycje rozwiązań zgłaszane przez uczestników konsultacji społecznych będą stanowiły materiał wyjściowy do opracowania projektu uchwały. Przygotowany dokument będzie podlegał dalszym konsultacjom.


raport końcowy z konsultacji społecznych

zał. nr 1 zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1235/2017 z dn. 14.02.2017 r.

zał. nr 2 zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1629/2017 z dn. 3.10.2017 r.

zał. nr 3 Raport z badania ankietowego (wraz z załącznikami 1 oraz 2)

zał. nr 4 materiały ze spotkania konsultacyjnego 18.09.2017 (słowniczekgrafikimapy 1mapy 2propozycje rozwiązań)  

zał. nr 5 protokół ze spotkania informacyjnego 30.10.2017 

zał. nr 6 wyniki konsultacji wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych wnioskówUczestników konsultacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, którą można pobrać tutaj i odesłać do 19 stycznia 2018 r. pod adresem konsultacje@katowice.eu.