Calendar
Title and navigation
<<<styczeń 2019>>>
styczeń 2019
PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
15 listopada 2017
Wyłożenie do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”
Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu - wnioski i uwagi można zgłaszac do 5 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice".

Z projektem dokumentu można zapoznać się w dniach od 15.11.2017 r. do 05.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Rynek 1,  40-003 Katowice, w godz. od 7:30 do 15:30 w pokoju 206 oraz na stronie internetowej www.katowice.energiaisrodowisko.pl


W wymienionym okresie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy, osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy przysługuje prawo zgłaszania wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-035 Katowice

- ustnie do protokołu

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: ks@katowice.eu


Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.Materiały do pobrania:


Obwieszczenie

Dokument

Załącznik nr 1 - wykaz obiektów użyteczności publicznej

Załącznik nr 2 - mapa systemów - Tauron Ciepło Sp. z o. o.

Załącznik nr 3 - mapa systemów - ZGC SUM

Załącznik nr 4 - mapa systemów - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 5 - stacje trafo - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 6 - stacje trafo - PKP Energetyka S.A.

Załącznik nr 7 - wykaz zadań - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 8 - pisma gmin ościennych