Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

NGO Konsultacje programu 2022

Konsultacje programu 2022

Prezydent Miasta Katowice informuje, że został rozpoczęty I etap prac nad

projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

 

 i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Katowice

i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji/uwag w terminie do dnia 31 maja br.

 

Propozycje można wnosić:

 

 • w formie elektronicznej na adres: agnieszka.lis@katowice.eu 
 • za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych pod postem informującym o rozpoczęciu I etapu
 • podczas wideokonferencji z przedstawicielami organizacji pozarządowych z udziałem Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniach: 18 maja (wtorek), g. 16.00  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania oraz 21 maja (piątek), g. 12.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

   

  w oparciu o aktualnie obowiązujący Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

   

  Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, projekt programu zostanie ponownie poddany procesowi konsultacji zgodnie Uchwałą nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

   

  Poniżej przedstawiamy plan konsultacji nad projektem Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

  Jednocześnie informujemy, że plan konsultacji może ulec zmianom w zakresie terminów i form konsultacji.

   

  Załączniki:
 1. Plan konsultacji nad projektem programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.pdf
 2. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok - Sesja XXVI-609-20.pdf


sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice