Informujemy o przeprowadzanej przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC dziesiątej rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty - kandydaci będą mogli wypełnić formularz zgłoszeniowy w dniach od 15 lutego do 31 marca 2020 roku.

Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski umożliwiając im naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju, tworząc przy tym przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole i poza szkołą.

 

plakat.jpg


ZARZĄDZENIE NR 540/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie przyznania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” w roku szkolnym 2019/2020 r.

Treść zarządzenia.pdf


Materiały informacyjne dotyczące Programu Edukacji Regionalnej miasta Katowice Serce Metropolii - Katowice moje miejsce na Ziemi"
TERMINY DOŻYWIANIA UCZNIÓW W SZKOŁACH MIEJSKICH W OKRESIE PRZERW ŚWIĄTECZNYCH, FERII I WAKACJI LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zobacz szczegóły 


STYPENDIA PRYMUS ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - IX EDYCJA - WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

5 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus". Link do konsultacji: https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8398#post31552

Uchwała będzie poddana głosowaniu na najbliżej sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca br.  Wprowadza m.in. zmiany w aspekcie proceduralnym - zawiera nowy druk wniosku, a także wydłuża termin jego składania do dnia 16 sierpnia br.

Pomimo tego, iż uchwała nr XXIII/490/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus", zmieniona uchwałą nr LIII/1078/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r. nadal obowiązuje, prosimy o nieskładanie wniosków w ,,starym trybie" i rozpoczęcie aplikowania o stypendium wg nowych zasad, po wejściu w życie konsultowanej obecnie uchwały.

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowa uchwała jest prawem miejscowym czyli zaczyna obwiązywać 14 dni od daty  opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, można przewidywać, że jej wejście w życie nastąpi mniej więcej w drugiej połowie lipca.

Informacja o jej opublikowaniu i wejściu w życie zostanie niezwłocznie podana do publicznej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

 

ŁĄCZENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESPOŁY - NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zobacz informacje - pytania i odpowiedzi.docx 

 

KONKURS „CYFROWA MAJÓWKA"

Zachęcamy lokalne społeczności do udziału w konkursie „Cyfrowa majówka" organizowanego w dniach od 11 do 19 maja 2019 r.

szczegółowe informacje

Cyfrowa majówka - plakat.jpg 

 

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza w dniach 24 i 25 kwietnia 2019 roku na Dni Otwarte

zobacz szczegóły...

  

W dniu 29 marca 2019 roku VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

zobacz szczegóły...

 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zaprasza w dniu 1 kwietnia 2019 roku na Dzień Otwarty

zobacz szczegóły...

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach zaprasza na Dni Otwarte organizowane w dniach 8 i 27 marca oraz 25 maja 2019 r.

zobacz szczegóły...

  

Zapraszamy rodziców i uczniów klas ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych katowickich szkół na V Gimnazjalny Dzień Kariery organizowany w dniu 12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

zobacz...

 

Zaproszenie dla rodziców i nauczycieli na prelekcję wraz z konsultacjami 14 marca 2019 roku nt.: "Dzieci i młodzież w świecie technologii"

 
 
III KATOWICKI FESTIWAL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „SIĘGNIJ PO ZAWÓD"
Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 12-14 stycznia 2019 roku 3. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE w ramach, którego w dniach 13 i 14 stycznia 2019 roku odbędzie się III Katowicki Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód". Podczas Festiwalu swoją ofertę edukacyjną zaprezentują katowickie szkoły średnie oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także po raz pierwszy w edycji Festiwalu - przedstawiciele pracodawców, którzy na stoiskach będą prezentowali swoją działalność.
 
Śląski Festiwal Nauki - plakat.jpg
 Plakat 2018 - Small.png

 

Wycieczka rowerowa Miejskiego Przedszkola Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

mp50_rower.jpg

Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach po raz ósmy zorganizowało wycieczkę rowerową z udziałem dzieci z okolicznych osiedlowych przedszkoli, absolwentów przedszkoli, rodziców, zaprzyjaźnionych pomocników - członkowie Klubu Turystyki Rowerowej WAGABUNDA i policji - link do strony: https://photos.app.goo.gl/K3pPvsiGLqJ3RhbP6

Z roku na rok ilość uczestników wzrasta. Niewielkim kosztem udaje się zorganizować spektakularną imprezę dla dzieci. Po takiej imprezie pozostaje ogromna satysfakcja. 

MOTOMAJÓWKA 2018

plakat_motomajowska_2018.JPG

 

IV ŚWIĘTO PROFILAKTYKI - KATOWICE 2018

Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych "Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych", Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego "Sieć to nie śmietnik".

IV Święto Profilaktyki - Katowice 2018 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.

 

II Festiwal Przedstawień ProfilaktycznychTemat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu"

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych - klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych.

Festiwal odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz
z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.

Do pobrania:

 


TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH - KATOWICE 2018

Katowicki  Turniej  Debat  Oksfordzkich  już  po  raz  trzeci  wpisuje  się  do  kalendarza  wydarzeń w obszarze profilaktyki  bezpieczeństwa  w Katowicach. Organizatorem  projektu  jest Komenda Miejska Policji  w  Katowicach  w  partnerstwie  z  Wydziałem  Edukacji  i  Sportu  Urzędu  Miasta  Katowice, Stowarzyszeniem  Instytut  Regionalny  w  Katowicach  i  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczna  Nr  5 w  Katowicach.  Turniej  adresowany  jest  do  młodzieży  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  Katowic.

Celem  tegorocznej  edycji Turnieju  jest  budowanie  obywatelskiego  społeczeństwa,  świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.  Tematyka debat obejmuje zagadnienia dot. bezpieczeństwa  w  mieście  na  przykładzie  Katowic  w  aspektach  m.in.  użycia  nowych  technologii, bezpiecznej  architektury,  bezpieczeństwa  w  dzielnicach,  zaangażowaniu  obywateli  w  dbanie o bezpieczeństwo i troskę o drugiego człowieka.

Dodatkowo dla uczestników debat Instytut Regionalny w Katowicach zapewnia szkolenie  z zakresu debatowania w formule oxfordzkiej oraz wystąpień publicznych, natomiast dla finalistów turnieju  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Katowicach oferuje szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Do pobrania:

 

 

II Forum Samorządów Szkolnych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

12 października 2017 r. po raz kolejny Samorząd Uczniowski Śląskich Techninych Zakładów Naukowych zaprosił reprezentantów Samorządów katowickich szkół z opiekunami. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej Maciejewski oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis.02-II-FORUM.jpg

Spotkanie połączone zostało z obchodami 10. Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Samorządy Uczniowskie debatowały nad zagadnieniami dotyczącymi działań profilaktycznych w szkołach, organizowania akcji charytatywnych oraz udziału młodzieży w wolontariacie i przedsięwzięciach Miasta Katowice. Wiceprezydent zaapelował o zaangażowanie młodzieży w rozwój miasta, gdyż inicjatywy młodych ludzi mogą i powinny przyczyniać się do wzrostu popularności Katowic oraz całej aglomeracji Śląska.

05-II-FORUM.jpgPodczas spotkania wystąpiła grupa artystyczna Koła Wolontariuszy Śl.TZN. Zespół nagrodzony 1. miejscem w I Przeglądzie Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem: Mam pomysł na swoje życie przedstawił spektakl pantomimy pt. Kryzys XXI wieku, poruszający problematykę wpływu nowych technologii informacyjnych na komunikację między ludźmi.

W obradach II Forum Samorządów Szkolnych wzięły udział następujące szkoły: III LO im. Adama Mickiewicza, V LO im. Władysława Broniewskiego, X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego, XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.


II KATOWICKI FESTIWAL SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „SIĘGNIJ PO ZAWÓD"
plakat.jpgKatowickie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę na stoiskach i na scenie.
Trzydzieści jeden szkół ponadpodstawowych w jednym miejscu!
Wszystkie kierunki kształcenia, pokazy możliwości i umiejętności, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, występy taneczne i muzyczne szkolnych grup artystycznych i wiele innych atrakcji.
Na telebimie będą pokazywane spoty reklamowe ze szkół.
Będzie można porozmawiać z nauczycielami i uczniami wybranej szkoły, zaopatrzyć się w broszurę informacyjną zawierającą opis wszystkich katowickich szkół ponadpodstawowych i skorzystać z darmowego doradztwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznej - testy zawodowe dla uczniów szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy!


FOTORELACJA Z I KATOWICKIEGO FESTIWALU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH "SIĘGNIJ PO ZAWÓD"

Miesiąc temu na Rynku odbył się I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. 30 katowickich szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało swoją ofertę. Był pokaz mody, barmański, kulinarny, fitnessu, a nawet musztry wojskowej. Całość uatrakcyjniały występy wokalne i taneczne uczniów katowickich szkół. Zobaczcie relację z tego wydarzenia na: 

profil miasta Katowice na Facebooku

06.JPG105.JPG133.JPG


I KATOWICKI FESTIWAL SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „SIĘGNIJ PO ZAWÓD"

caly.jpg

Tradycją Katowic są targi edukacyjne dedykowane uczniom trzeciej klasy gimnazjum. Celem targów jest przybliżenie absolwentom szkół gimnazjalnych oferty szkół ponadgimnazjalnych, i ułatwienie podjęcia decyzji i odpowiedzi na pytanie - co dalej? O tym, że nie jest to łatwa decyzja wiedzą wszyscy dorośli, ale również młodzież bardzo poważnie podchodzi do tematu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też niezależnie od doradztwa zawodowego, które prowadzone jest w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapraszamy na targi edukacyjne. Po raz pierwszy targi „wychodzą" z obiektów zamkniętych w przestrzeń Miasta. 19 i 20 maja 2017 roku zapraszamy na katowicki Rynek. O godzinie 10:00, w piątek 19 maja Waldemar Bojarun resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice osobiście dokona otwarcia I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód". W piątek do godziny 15:00 zapraszamy przede wszystkim katowickie gimnazja, zaś od godziny 15:00 do 17:00, podobnie jak w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00,  zapraszamy młodzież wraz z rodzicami. 30 katowickich szkół i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będzie się prezentowało na płycie głównej Rynku. Na scenie zaprezentują się uczniowie poszczególnych szkół. Podczas Festiwalu każdy uczestnik będzie mógł nie tylko zapoznać się z ofertą szkół, ale również porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam też poinformować, że na uczestników I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód" w sobotę 20 maja czeka jeszcze moc atrakcji w Katowickim Parku Leśnym do którego zaprasza Urząd Miasta Katowice i Nadleśnictwo Katowice na doroczny Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNIE.
Ciekawy weekend, będzie się działo, a więc serdecznie zapraszamy.

 

III KATOWICKIE ŚWIĘTO PROFILAKTYKI KATOWICE 2017
swieto_profilaktyki_2017.jpeg
 
KOLEJNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE!
więcej informacji...

RUSZAJĄ PROGRAMY EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE!
Zapraszamy uczniów i rodziców​ do udziału w programach edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w szkołach na zlecenie Urzędu Miasta Katowice i zamówienie poszczególnych szkół 

​Dowiedz się więcej o projekcie:

Bądź przedsiębiorczym!!!