Wyszukiwarka programów stypendialnych

Fundacja Dobra Sieć od ponad 9 lat podejmuje działania na rzecz podnoszenia świadomości o istnieniu zróżnicowanych programów stypendialnych, przyznawanych nie tylko szkołach, lecz również przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i firmy.

szczegółowe informacje...

 

​​​​Informacje o programach stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

Stypendium Prymus to miejski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie miasta Katowice więcej informacji o stypendium PRYMUS w tym kryteria....​

Na wnioski czekamy do 31 lipca!!!

Lista osób, którym przyznano stypednium Prymus za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017!!! 

Lista osób, którym przyznano stypendium Prymus  za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016!!!

Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy tj. od września do czerwca.

Stypendium wypłaca się co miesiąc do 20-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem absolwentów, którzy wypłatę za okres 10 miesięcy otrzymujś jednorazowo we wrześniu.

Stypendia zostają wypłacane na konto bankowe stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego wskazane we wniosku.

"Prymusom" gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Moje stypendium to informacje o możliwościach finansowania dalszego rozwoju uczniów, studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców
więcej informacji...